Politiikka ja talous

Halonen torjuu eriarvoisuutta

Politiikka ja talous 01.01.2012

Tasavallan presidentti Tarja Halonen uskoo, että eriarvoisuuden kasvua voidaan torjua hyvinvointiyhteiskunnan avulla.


Viimeisessä uudenvuodenpuheessaan Halonen sanoo kantaneensa koko 12-vuotisen toimikautensa ajan huolta yhteisvastuun, solidaarisuuden murenemisesta.

Se näkyy monen yksinäisen ihmisen arjessa, mutta myös yhdyskuntarakenteiden muuttumisena, Halonen täsmensi.

Taloudellinen eriarvoisuus hivuttaa vaikutuksensa kaikille elämänalueille. Terveyserot kasvavat. Elinajan odotteet eriytyvät. Lapsiköyhyys on lisääntynyt huolestuttavasti.

Nuorten syrjäytyminen ja syrjäyttäminen eivät nekään saa kuulua yhteiskuntaamme.

Halonen totesi, ettei eriarvoisuuden kasvu ole mikään luonnonvoima. Se voidaan torjua.

Hyvinvointiyhteiskunnan avulla voidaan Halosen mukaan taata ihmisten tasa-arvoinen kohtelu. Lisäksi voimme menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Kysymys on siis poliittisesta tahdosta ja toteuttamisen taitavuudesta.

Halonen lohdutti tuhansia suomalaisia, jotka ovat toipumassa viimeisimmästä talvimyrskystä. Vuodenajat vaihtelevat poikkeavasti.

Eri tahojen on ryhdyttävä päättäväisesti toimenpiteisiin arkipäivän turvallisuuden parantamiseksi, Halonen viestitti.

Halosen virkakausi päättyy maaliskuun alussa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit