Politiikka ja talous

Huoltovarmuus tarvitsee turvetta

Politiikka ja talous 14.12.2012

Huoltovarmuuskeskus näkee turpeen tärkeänä sekä teollisuuden että taajamien energiahuollossa, sillä se ei ole altis kansainvälisille markkinahäiriöille.


Kari Salonen

Turpeen toimitusvarmuus on heikentynyt huomattavasti 2000-luvun alusta. Huoltovarmuuskeskuksen energiajohtaja Risto Leukkunen on huolissaan, kun turvevarastot ovat tyhjiä ennen uuden tuotantokauden alkua. Pöyryn keräämien tilastojen mukaan vielä 1990-luvulla varastoja oli yli vuodeksi.

Leukkusen mukaan vain öljytuotteiden varastotilanne on nyt hyvä. ”Jos talvesta tulee kylmä, poltetaan öljyä.”

Suomi tuo kaksi kolmasosaa energiastaan ulkomailta. Turve ei ole altis kansainvälisille markkinahäiriöille, joten Huoltovarmuuskeskus lisäisi turvevarojen käyttöönottoa.

Kiristyvät ympäristövaatimukset hidastavat uusien tuotantoalueiden hankintaa, mutta parantavat yleistä hyväksyttävyyttä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit