Politiikka ja talous

Kilpailulain muutos valmistui: Kesko ja S-ryhmä määräävässä asemassa

Hallitus on saanut valmiiksi kilpailulakia koskevan muutosesityksen, jolla halutaan parantaa päivittäistavarakaupan kilpailua. Kesko ja S-ryhmä joutuvat vastaisuudessa noudattamaan vaatimuksia, jotka koskevat määräävässä markkina-asemassa olevia yrityksiä.
Markku Vuorikari

Kauppaliike on määräävässä markkina-asemassa, jos sillä on yli 30 prosentin markkinaosuus. Lakimuutoksen mukaan tämä koskee sekä Keskoa että S-ryhmää, joilla on yhteensä yli 80 prosenttia markkinoista.

Eniten uudistuksesta hyötyy kuluttaja. Uudistus vaikuttaisi myönteisesti kuluttajien mahdollisuuksiin valita. Se myös parantaisi kaupan tavarantoimittajien mahdollisuuksia saada tuotteitansa kaupan valikoimiin tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin, perustellaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotteessa.

Määräävän markkina-aseman saavuttaminen ei ole laitonta, mutta aseman väärinkäyttö on. Määräävässä asemassa oleville yrityksille asetetaan erityisvelvollisuuksia, joilla varmistetaan muun muassa se, että pienemmät yritykset pääsevät markkinoille.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä voi olla esimerkiksi se, että tuotteita ostetaan ja myydään kohtuuttomilla hinnoilla.

Lakiesityksen välitön tavoite ei ole tasata elintarvikeketjun osapuolten välistä neuvotteluvoimaa, vaan ensisijaisesti turvata tervettä kilpailua ja sen edellytyksiä päivittäistavarakaupassa, esityksessä todetaan.

Välillisesti muutoksen katsotaan kuitenkin parantavan pienempien kaupan liikkeiden sekä tavarantoimittajien toimintaedellytyksiä.

Suuret kauppaliikkeet voivat edelleen jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista.

Lakia valvoisi Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Se voi muutosten jälkeen puuttua entistä paremmin kaupparyhmien kilpailunvastaiseen käyttäytymiseen yksittäisissä tapauksissa.

Säädös tulee osaksi reilu vuosi sitten uudistettua kilpailulakia. Sen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alusta.

Eduskunta alkaa käsitellä asiaa helmikuussa.

Esitys on luettavissa kokonaan TEM:n verkkosivulla: http://www.tem.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

S-ryhmä avasi Tallinnaan Viron suurimman hypermarketin – suurmyymälästä tulee malli 400 supermarketin uudistukselle Suomessa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kieltämistä – Kesko vie markkinaoikeuteen

Taavi Heikkilä: ”S-ryhmän kasvulla ei ole rajoja”