Politiikka ja talous

Luonnonsuojelijat tukevat maataloutta – "akuutti kriisi selvitettävä ja vastakkainasettelu pois"

Politiikka ja talous 10.03.2016

Luonnonsuojeluliiton mielestä suomalainen ruuantuotanto on tärkeää. "MTK kuitenkin lietsoo turhaa vastakkainasettelua, eikä ymmärrä että maaseudun ja luonnonsuojelun edut ovat usein yhteneviä", SLL:n puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo.


Janne Käpylehto
SLL:n puheenjohtaja Risto Sulkava korostaa uudistumisen merkitystä maataloudelle.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja (SLL) Risto Sulkava korostaa, että suomalaisella maataloudella on monia hyviä tulevaisuudennäkymiä. Maatalouden on kuitenkin hänen mielestään uudistuttava.

"Suomen luonnonsuojeluliitto pitää kotimaista ruuantuotantoa tärkeänä ja tukee toimillaan maaseudun mahdollisuuksia", Sulkava kommentoi perjantaina järjestettävää traktorimarssia.

"Toivottavasti akuutti maatalouteen kohdistuva kriisi saadaan selvitettyä ja sen jälkeen ihan aikuisten oikeasti avataan keskustelu siitä, kuinka suomalaisesta maataloudesta ja maaseutupolitiikasta tehdään kestävää ja sen kautta luodaan maataloudelle myös pärjäämisen edellytykset."

"Katsantokantamme on tietysti hieman toinen kuin yleensä edellä kulkeva MTK-lainen linja, jolla maaseutua ei pidemmällä aikavälillä pystytä auttamaan. Nykymallilla mennään kriisistä toiseen, kuten tähänkin asti on tehty", Sulkava sanoo.

"Suojelua ja varjelua korostettava"

Sulkava haluaa, että maatilat uudistuvat. Hänen mielestään tehotuotannon edistäminen ja luonnonsuojelun vastustaminen heikentävät suomalaisen maatalouden kilpailukykyä.

"Olen varma, että luonnon suojelua, varjelua ja viljelyä korostaen saataisiin parempaa tulosta aikaan myös maaseudun EU-edunvalvonnassa", Sulkava kuvailee.

"Esimerkiksi maatiloille hajautettu energiajärjestelmä kuten biokaasulaitokset, perinnebiotooppien hoito, aktiivinen vesiensuojelu ja hiilivarastojen kasvattaminen ovat maaseudun tulevaisuuden edellytyksiä. Muita sellaisia ovat ilman myrkkyjäämiä tuotetut elintarvikkeet, avohakkuuton metsätalous yhdistettynä suojeluun ja matkailuun sekä virkistyspalveluiden tuottamiseen."

"Vastakkainasettelua lietsotaan"

Sulkavan mielestä maaseudun "virallisilla edunvalvojilla" olisi paljon opittavaa uudenlaisesta ajattelusta. Maaseudun ja luonnonsuojelun edut ovat yhtenevät monelta osin.

"Tätä eivät monet päättäjät, eivätkä etenkään heidän taustallaan häärivät edunvalvojat ole toistaiseksi ymmärtäneet. Vastakkainasettelua lietsotaan ihan tarkoituksella."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT