Politiikka ja talous

Maatalousbyrokratian kulut eivät ole kenenkään tiedossa

Politiikka ja talous 23.07.2014

Maaseudun Tulevaisuus selvitti asiaa muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja valtiontalouden tarkastusvirastosta. Selvitys osoitti, että Suomen osuutta Brysselin maataloushallinnon kustannuksista ei pystytä selvittämään.


Kari Salonen

Maatalousbyrokratiasta aiheutuvat kokonaiskulut eivät ole minkään viranomaisen tiedossa. Maaseudun Tulevaisuus selvitti asiaa muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Maa- ja metsätalousministeriö tietää omat lukunsa, mutta sen jälkeen menee vaikeaksi.

Valtiovarainministeriössä todettiin, ettei Suomen osuutta Brysselin maataloushallinnon kustannuksista pystytä selvittämään. Hankalaa oli kunnissakin. Kuntaliitto ei kerää maaseutuhallinnon tietoja.

MT sai tiedot maa- ja metsätalousministeriön ja maaseutuviraston sekä elykeskusten maataloutta koskevista hallintomenoista.

Kuntien kuluista pystyttiin laskemaan karkea arvio.

Niiden perusteella päädytään runsaan 110 miljoonan euron hallintokuluihin 2013, mikä tekee 2 000 euroa jokaista tukea hakenutta maatilaa kohti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti viime vuonna maatalouden tukibyrokratian hallinnollisia kustannuksia. Tarkkaa summaa virasto ei kyennyt laskemaan. Se arvioi kuluiksi 60–70 miljoonaa euroa, eikä viljelijöille aiheutuvan hallinnollisen taakan suuruudesta ole arviota.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT