Politiikka ja talous

Ministeriö puolustaa Metsähallituksen lakiuudistusta

Politiikka ja talous 02.03.2016

Suurin osa maa- ja vesialueesta pysyy tuottovaatimusten ulkopuolella.


Kari Lindholm
Maa- ja metsätalousministeriö vakuuttaa, että eduskunnan käsittelyssä oleva uusi metsähallituslaki turvaa valtion maiden virkistyskäytön.

Maa- ja metsätalousministeriö vakuuttaa, että eduskunnan käsittelyssä oleva uusi metsähallituslaki turvaa valtion maiden virkistyskäytön.

Eduskunnalle annetun esityksen mukaan suurinta osaa Metsähallituksen hallinnoimasta valtion maa- ja vesiomaisuudesta ei koskisi tuottovaade. Tällaista muuhun omaan pääomaan kuuluvaa maa- ja vesiomaisuutta olisi 6,970 miljoonaa hehtaaria.

Asiasta huolestuneet luonnonsuojelujärjestöt ovat kampanjoineet lakiesitystä vastaan voimakkaasti.

Ministeriön mukaan virkistyskäytön huomioon ottaminen on Metsähallituksen lakisääteisenä velvoitteena talousmetsissä. Tämän lisäksi virkistyskäyttö säilyy maksuttomana kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla.

Ministeriö perustelee Metsähallituksen metsätalouden yhtiöittämistä EU:n hankintadirektiivillä. Liiketoiminnassa yhtiön tulee ottaa huomioon Metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet eli luonnon muotoisuus, virkistyskäyttö, työllisyyden edistämisen sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset.

Eduskunta ja ministeriöt varmistavat ohjauksellaan, että velvoitteet otetaan riittävässä määrin huomioon valtion monikäyttömetsien kestävän käytön tavoitteissa.

Metsähallituksen virkistysmetsät ovat tällä hetkellä tuottovaateen alaisessa omaisuudessa lukuun ottamatta Ylä-Lapin virkistysmetsiä. Jatkossa peruspääomaan sisällytettäisiin noin 40 000 hehtaaria Ylä-Lapin virkistysmetsiä.

Alueen hakkuusuunnitelmaa ei muuteta, vaan toiminta jatkuu Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmassa 2012–2021 tehtyjen käyttörajoitteiden ohjaamana.

Metsähallituksen hallinnassa olevassa maa- ja vesiomaisuudessa on alueita, jotka eivät ole selkeästi joko tuottovaateen alaista omaisuutta tai julkisiin hallintotehtäviin liittyviä kansallispuistoja tai suojelualueita.

Tällaisia alueita ovat yleiset vesialueet ja Ylä-Lapin luontaistalousalueet. Mikäli näille omaisuuserille tulee vastaisuudessa merkittävää liiketoimintakäyttöä, eduskunta päättää niiden siirrosta Metsähallituksen tuottovaateen alaiseen omaisuuteen.

Lue myös:

Metsähallituslain pysäytysadressiin kaavaillaan vähintään sataatuhatta allekirjoittajaa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT