Politiikka ja talous

Pienten turvesoiden lupapakko poistuu toistaiseksi

Politiikka ja talous 28.08.2015

Elykeskusten ei tarvitse ensi viikon jälkeen ryhtyä valvomaan pieniä tuotantoalueita.


Markku Vuorikari
Kesäkuussa 2014 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki edellytti, että kaikilla toiminnassa olevilla, alle kymmenen hehtaarin turvesoilla pitää olla voimassa oleva ympäristölupa laissa määriteltyyn määräaikaan mennessä.

Ympäristöministeriön mukaan turvetuotantoalueiden ympäristöluvan lopullisesta siirtymäajasta päätetään myöhemmin.

Käytössä olevat pienet turpeennostoalueet saavat lisäaikaa ympäristöluvan hakemiseen. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kertoo MT:lle, että olemassa olevat pienet, alle kymmenen hehtaarin tuotantoalueet voivat jatkaa toistaiseksi toimintaansa ilman "pakkoluvitusta".

Tiilikaisen mukaan nykyisen ympäristösuojelulain toimeenpano on pienten turpeennostosoiden osalta toistaiseksi keskeytetty.

Nykyisen lain mukaan 5–10 hehtaarin turvesoilla on oltava voimassa oleva ympäristölupa elokuun 2015 loppuun mennessä eli viimeistään ensi viikolla. Alle viiden hehtaarin tuotantoalueilla lupa on puolestaan oltava elokuun 2016 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön uudesta päätöksestä on tiedotettu alueilla toimiville ympäristöviranomaisille. Tiilikainen sanoo, että elykeskusten ei tarvitse ensi viikon jälkeen ryhtyä valvomaan pieniä tuotantoalueita.

Myös yrittäjät voivat ministerin mukaan harkita, mitä he tekevät uudessa tilanteessa.

"Yrityksillä, jotka ovat jo ehtineet toimittaa hakemuksen aluehallintovirastolle, on täysi oikeus vetää lupahakemus takaisin."

Luvan hinta laskee

Tiilikaisen mielestä laissa määritellyt siirtymäajat olivat aivan liian lyhyet.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin pienien turvealueiden lupien on oltava kunnossa. Tiilikaisen mukaan asia selviää syksyn kuluessa, kun ympäristösuojelulain muutos etenee ympäristöministeriössä esitykseksi.

Muutokseen ovat vaikuttaneet huono turvekesä ja huolestuneet yrittäjät.

"Pienten turvetuotantoalueiden omistajat ja koneyrittäjät ovat olleet yhteydessä asian tiimoilta", Tiilikainen kertoo.

Ympäristölupa maksaa yrittäjälle vähintään 8 000 euroa.

Tiilikainen kertoo, että lain uudistamisen yhteydessä hän aikoo myös esittää valtionvarainministeriölle, että ympäristöluvan hintaa kohtuullistetaan nykyisestä.