Politiikka ja talous

STTK haluaa pääomat takaisin verolle

Toimihenkilöjärjestö selvittäisi yhtenäisten arvonlisäverokantojen hyödyt ja pitäisi kiinni perintöverotuksesta. Toimihenkilöjärjestö STTK käynnisti vaalikeskustelut veroremontillaan.

Toimihenkilöjärjestö STTK palauttaisi muun muassa kiinteistö- ja osakeomistuksesta maksettavan varallisuusveron. Siitä luovuttiin vuonna 2006 Matti Vanhasen punamultahallituksen aikana.

Järjestön puheenjohtaja Antti Palola sanoo, että palautusta voidaan perustella verotuksen dynaamisen tehtävän kautta.

”Laiska pääoma ei hae hyvää tuottoa. Jos varallisuudella on verovaikutuksia, on järkevää saada pääomista myös tuottoa. Varallisuusveron myötä pääomille haettaisiin aktiivisempia tuottoja, mikä puolestaan edesauttaa kasvua ja työllisyyttä.”, hän perusteli STTK:n talouspoliittisessa seminaarissa Helsingissä.

Palola mielestä pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja investointeja voitaisiin tukea verokannustein.

”Yrityksiä, jotka käyttävät voitot uuteen kasvuun ja työpaikkojen luomiseen, on viisasta tukea verokevennyksin. Perintöveron poistaminen yritysten omistajilta ei tutkimusten perusteella näytä edistävän yritysten kasvua.”

Yleistä arvonlisäveron kiristystä nykyisestä järjestö ei hyväksy. Erikseen pitäisi vielä selvittää, mitä hyötyjä eri alv-kantojen yhdistämisestä koituisi.

Myös työn verotusta pitäisi lievästi keventää seuraavalla vaalikaudella, jotta keski- ja pienituloisten työllisyys kohenisi.

Yhtenäinen verojärjestelmä takaisin?

Tuloerojen kasvuun voitaisiin järjestön mielestä puuttua. Tähän on vaikuttanut niin sanottu eriytetty verojärjestelmä. Sen mukaisesti pääomatuloihin sovelletaan tasaveroa ja palkkaverotukseen progressiivista järjestelmään.

STTK:n mielestä Suomessa voitaisiin palata yhtenäiseen verojärjestelmään, jolloin tuloja verotettaisiin samalla tavalla tulolähteestä riippumatta. Malli oli käytössä vielä ennen vuotta 1993.

Toinen vaihtoehto olisi pääomatulojen progressiivisuus, jolloin tulo- ja pääomatulojen verotus lähenisivät toisiaan, järjestö linjaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Edustajilla vastuu koko Suomesta

Tunnelmoinnista hallituksen muodostamiseen

Kurotus maaliviivalla ratkaisee vaalit