Politiikka ja talous

Viitasammakko ja liito-orava estivät kaivoksen tulon Paltamoon

Politiikka ja talous 08.10.2013

Paltamoon Kainuuseen ei avata kaivosta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt suunnitteilla olevan Mieslahden talkkikaivoksen ympäristölupahakemuksen. Lupaa haki kaivosyhtiö Mondo Minerals.


Kari Salonen

Kaivosalueen ympäristössä sijaitsee Natura-alueita. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen, koska kaivoksen toiminta saattaisi heikentää viitasammakon ja liito-oravan elinympäristöjä.

Vaikka kaivoksen rakentaminen vaiheistettaisiin ja vesienkäsittelyä järjestettäisiin, saattavat kaivosalueelta vesistöön johdettavat päästöt heikentää viitasammakon elinoloja, virasto katsoo. Vesienkäsittelyyn kuuluva kosteikko puolestaan saattaisi muuttaa ympäristöä siten, että liito-oravan käyttämät levähdyspaikat häviäisivät.

Viitasammakko ja liito-orava ovat luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja eläimiä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT