Politiikka ja talous

Fukushima ei vienyt suomalaisten luottamusta ydinvoimaan

Energiateollisuuden teettämän energia-asennetutkimuksen mukaan ydinvoiman käyttöä lisäisi 34 prosenttia suomalaisista. Myös maakaasun suosio kasvoi viime vuodesta huomattavasti.
Antti Raatikainen

Juuri valmistunut energia-asennetutkimus osoittaa, että suomalaiset pitävät yhä ilmastonmuutosta merkittävänä uhkana. Kansalaisten luottamus ydinvoimaan on palautumassa vuoden 2011 notkahduksesta ja varsinkin kotimaiset kokemukset ydinvoimasta ovat olleet valtaenemmistön mielestä myönteisiä.

Tutkimus tehtiin lokakuun aikana, joten E.Onin vetäytyminen Pyhäjoen ydinvoimalahankkeesta kuun loppupuolella ei todennäköisesti vielä vaikuttanut vastauksiin.

”Enemmistö suomalaisista pitää ydinvoimaa pitkän aikavälin ratkaisuna, jota tullaan käyttämään vielä kauas tulevaisuuteen”, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Juha Naukkarinen toteaa. 58 prosenttia vastaajista pitää ydinvoiman käyttöä perusteltuna, koska se vähentää riippuvuutta hiilestä ja muista fossiilisista polttoaineista.

Kun vastaajilta kysyttiin, mihin suuntaan suomalaista sähköntuotantojärjestelmää tulisi kehittää, 91 prosenttia lisäisi aurinkovoimaa. Seuraavaksi suurimman kannatuksen saavat tuulivoima (87 prosenttia), puu- ja muu bioenergia (74 prosenttia) sekä vesivoima (71 prosenttia). Myös kotimainen turve saa enemmän kannattajia kuin vastustajia. Vastaajista 26 prosenttia lisäisi turpeen käyttöä ja samaiset 26 prosenttia pitäisi nykyisen käytön ennallaan. Turpeen käyttöä vähentäisi taas 37 prosenttia vastaajista.

Naukkarisen mukaan yksi huomattavimmista muutoksista kansalaisten asenteissa tapahtui suhtautumisessa maakaasuun. Sen käytön lisäämistä kannattaa 52 prosenttia verrattuna viime vuoden 33 prosenttiin.

Lue lisää

Kivihiilen tuonti puolittunut viime vuodesta

Tuonti­energian viherpesua

Ydinvoiman kannatus kääntyi keväällä kasvuun – Olkiluoto 3 valmistumassa

Suomi ei ole energian takapajula