Politiikka ja talous

Kivihiilen tuonti puolittunut viime vuodesta

Tullihallituksen tilastojen mukaan kivihiiltä tuotiin tammi–syyskuussa lähes puolet vähemmän kuin vuosi sitten. Viime vuonna vastaavaan aikaan kivihiiltä oli tuotu Suomeen lähes 6 miljoonaa tonnia, nyt vajaat 3 miljoonaa tonnia.
Kari Salonen

Myös öljyn tuonti on laskenut. Öljyä oli tuotu Suomeen viime vuonna 12 miljoonaa tonnia, nyt miljoona tonnia vähemmän.

Energiateollisuuden toimitusjohtajan Juha Naukkarisen mukaan kivihiilen tuonnin laskua selittää se, että vesivoiman tuotantomäärä on tänä vuonna sateiden vuoksi kasvanut.

”Pohjoismaissa on tuotettu paljon vesivoimaa, ja nettotuonti Ruotsista on lisääntynyt. Myös sähkönkulutus on taloustaantuman vuoksi laskenut.”

Kivihiilen tuontimäärät saattavat kuitenkin talven aikana kasvaa, sillä turvepulan takia kivihiiltä joudutaan polttamaan myös sisämaan voimalaitoksissa.

Noin puolet Suomessa poltettavasta kivihiilestä tulee Venäjältä. Muita tärkeitä tuojia ovat Australia, Etelä-Afrikka, Indonesia, Kiina, Kolumbia, Puola ja Yhdysvallat.

Energiaomavaraisuus nähdään Energiateollisuus ry:n teettämän asennetutkimuksen perusteella tärkeänä asiana. Valtaosa suomalaisista vähentäisi öljyn ja hiilen käyttöä sekä sähkön tuontia. Sähkön vientiä kannattaa puolestaan selvästi suurempi joukko kuin sitä vastustaa.

Valtaosa suomalaisista uskoo sähkönkäytön kasvavan tulevaisuudessa, vaikka kokonaisenergian käyttö ei kasvakaan. ”Liikenne ja teollisuuden prosessit sähköistyvät, ja energiatehokkuus paranee”, Naukkarinen selventää.

Lue lisää

Tällaista satoa kannattaa kasvattaa puutarhassa, kun haluaa säästää rahaa ja vaivaa

Näin nautit puutarhasi sadosta vuoden ympäri – esimerkiksi kurpitsoja tai sipuleita ei välttämättä tarvitse erikseen säilöä

Energiajärjestö: Öljyn kysyntä ylittää pandemiaa edeltävän tason ensi vuonna

Venäjä-suhde kaipaa avointa keskustelua