Politiikka ja talous

Metsäteollisuus: Metsän suojelukorvauksia sidottava puun myyntiin

Suojelukorvaukset saisi ehdotetussa tukimallissa vähentää puukaupan veroista.
Jarmo Palokallio
Metsäteollisuus ehdottaa täydentävää järjestelmää, jossa tietyt suojelukorvaukset voisi vähentää hakkuissa syntyvien puukauppatulojen verotuksesta.

Metsäteollisuus ry ehdottaa uutta täydentävää tukimallia metsäluonnon suojeluun. Mallin mukaan metsänomistaja saisi suojelukorvaukset käyttöönsä puuta myymällä. Ne voisi vähentää metsäverotuksessa.

"Tässä taustalla ovat vapaaehtoisen Metso-suojeluohjelman rahoituksen merkittävä väheneminen ja toisaalta teollisuuden kasvava puuntarve. Haluamme kehittää mallin, joka palvelisi suojelua mutta edistäisi samalla puukauppaa", kertoo metsäasiantuntija Inka Musta.

Metsäjohtaja Tomi Salo täydentää, että suojelu ja puukauppa nähdään usein toistensa vastakohtana. Niin ei välttämättä tarvitse olla.

"Haluamme poistaa suojelun ja puukaupan vastakkainasettelun. Tällä tavoin tavoitteet voi yhdistää."

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola näkee Metsäteollisuuden hahmottelemassa mallissa sekä hyviä että huonoja puolia.

"Mallin lähtökohta on sikäli hyvä, että se perustuu metsänomistajan vapaaehtoiseen toimintaan. Toinen hyvä asia on, että sen rahoitus ei tule suoraa valtion budjetista. Siinä piilee toisaalta myös ongelmia. Malli pitää sovittaa verotukseen, jota on yritetty yksinkertaistaa."

Vastullinen käyttö osa metsäteollisuutta

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen Metsäteollisuudesta kertoo, että metsäteollisuudella on kova halu ja usko biotalouden menestykseen. Takana on raju rakennemuutos, mutta nyt tulevaisuus on huomattavasti valoisampi kuin vaikka vain viisi vuotta sitten.

"Suomessa metsäteollisuus haluaa olla nimenomaan metsäteollisuutta. Siihen liittyy oleellisesti metsien vastuullinen ja kestävä käyttö."

Jaatisen mukaan metsäteollisuus käynnistää uuden viisivuotisen ympäristöohjelman, johon kuuluu arvio metsätalouden vaikutuksesta metsäluontoon. Tavoitteena on, että hakkuita voidaan lisätä, eikä metsien hyödyntämistä jatkossakaan kyseenalaisteta.

Riskinä ovat kahnaukset ympäristönsuojelijoiden kanssa. Siitä on jo merkkejä näkyvissä, mutta metsäteollisuus tekee kaikkensa niiden välttämiseksi.

SLL perää vaalimaan talousmetsien monimuotoisuutta

Suomen Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius on huomannut metsäteollisuuden painoarvon kasvun. Hakkuita on tarkoitus kasvattaa osana biotaloutta ja muun muassa kivihiilen käytöstä yritetään luopua.

Luontojärjestöille tuossa yhtälössä on kipeitä kohtia. Suojelijoiden johtopäätökset metsäluonnon tilasta ovat erilaiset kuin metsäalalla.

"Ongelmat eivät ratkea pelkästään suojelualaa lisäämällä. Myös talousmetsissä on tehtävä töitä monimuotoisuuden eteen. Haluamme siksi käydä esimerkiksi hakkuusuunnitelmia läpi yhteistyön hengessä."

Hakkuiden lisäys kattaa jatkossa myös turvemaat. Niiden avohakkuut Stranius haluaisi kieltää kokonaan.

"Talousmetsiin voisi määrätä 10 prosentin suojeluveron. Se olisi maksettava puukauppatuloista, jos metsän pinta-alasta on suojeltu vähemmän kuin 10 prosenttia."

Tiirola myöntää metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpidon tärkeyden, mutta hän tyrmää silti Straniuksen ehdottaman suojelumaksun. Tiirola korostaa metsänomistajien halua vapaaehtoiseen suojeluun.

Lue lisää

Suojelu vie työpaikkoja

Puukauppojen määrä jäi alle puoleen miljoonaan kuutiometriin viime viikolla – kesälomakausi näkyy kauppavauhdissa

EU:n metsästrategia otti askeleita parempaan suuntaan, mutta jarruttaa metsien käyttöä, Metsäteollisuus arvioi – "Strategia jää ristiriitaiseksi"

EU:n ilmastopaketti ei tunnista metsäteollisuuden tarjoamia ratkaisuja – "Saimme pahimmillaan jarruohjelman", Metsäteollisuus ry arvostelee