Politiikka ja talous

Pk-yritysten pääsy tarjouskilpailuihin helpottuu

Yritysten ei tarvitse jatkossa toimittaa kaikkia julkisen tarjouskilpailun asiakirjoja etukäteen. Vasta kilpailun voittaneelta vaaditaan kaikki dokumentit.
Kari Salonen
Komission esitys voisi tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa myös yhä useampi paikallinen leipomo tarjoaisi tuotteitaan esimerkiksi kotiseutunsa joukkoruokailuun.

Euroopan komissio haluaa helpottaa pienten- ja keskisuurten yritysten osallistumista julkisiin tarjouskilpailuhin.

Nykyisin osallistuminen edellyttää monessa EU-maassa kaikkien asiakirjojen toimittamista etukäteen. Käytännön katsotaan olevan liian työläs monelle pk-yritykselle.

Komissio esittää, että osallistumisvaiheessa riittäisi yrityksen oma ilmoitus kilpailun vaatimusten täyttämisestä.

Vasta voittanut yritys joutuisi esittämään kaikki asiakirjat.

Uudistus myös yhtenäistää eri maiden käytäntöjä. Joissain maissa oma ilmoitus on jo riittänyt.

Jäsenmaiden on luotava sähköinen järjestelmä kilpailutuksia varten vuoden 2018 lokakuun 18. päivään mennessä.

Lue lisää

Pienet leipomot jäävät rannalle isoista julkisista tarjouskilpailuista

EU-komissio: Rasvattoman maitojauheen varastoista 99 prosenttia tyhjennetty

Tarjouskilpailu seuloo huoltovarmuusviljan ostajat

Suojelukohteet paremmin hoitoon viljelijöitä kilpailuttamalla