Politiikka ja talous

Talvivaaraa seurataan kymmenessä ministeriössä

Turvapato valmistuu illalla. Padon pitäisi lopettaa veden valuminen luontoon.

Talvivaaran tilannetta seurataan tällä haavaa kymmenessä ministeriössä, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Ministeriöiden valmiuspäälliköt ovat olleet viikonloppuna koolla Kainuun ely-keskuksen kanssa.

Suomen ympäristökeskus, Säteilyturvakeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertovat huomenna tiedotustilaisuudessa Talvivaaran tilanteesta. Tietoa on luvassa muun muassa vuodon ympäristövaikutuksista.

Valtioneuvoston viestinnän mukaan hallitus varautuu myös järjestämään Talvivaaran tapahtumia ja jatkotoimenpiteitä koskevan neuvottelun kuluvan viikon aikana.

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuotoa ei ole saatu vielä tukituksi, koska pääreiän viereen syntyy uusia sortumia.

Kaivoksen viestintäpäällikön Olli-Pekka Nissisen mukaan neljäs turvapato saadaan tänään valmiiksi. Näin etelän suuntaan vuoto luontoon tyrehtyy, ja ongelmavedet pysyvät kaivosalueella.

Lue lisää

Ahtium eli entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö konkurssiin

Yle: Nikkelin hintaennusteen romahdus ei horjuttanut suunnitelmia Talvivaarassa

Yle: Valtion Talvivaaran rahat loppumassa

Ely-keskus määräsi Talvivaaran ennallistamaan kaksi järveä