Politiikka ja talous

Veteraanien kustannukset valtion kassasta eikä rahapelituotoista?

Soste ry ehdottaa, että uuden rahapeliyhtiön tuotot keskitettäisiin sosiaali- ja terveysalalla kokonaan järjestöille.
Sami Karppinen
Aarne Soanjärvi ei ole liialti veteraanien palveluja tarvinnut. Kuntoaan hän hoitaa säännöllisellä liikunnalla.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt palauttaisivat veteraanien palveluiden kustannukset valtion budjettiin.

Asia tuli esiin arpajaislakia muutettaessa. Luonnos ei tyydytä Soste ry:tä, joka edustaa Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajia. RAY:n omaisuus esitetään siirrettäväksi vastikkeetta valtion uudelle peliyhtiölle.

Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas esittää vastavuoroisesti järjestelyä, jossa valtio sitoutuu maksamaan harvenevan veteraanijoukon hoidon kokonaan. Vastaavasti pelituotot suunnattaisiin järjestöille ilman, että niille aiheutuu kustannuksia hallinnosta.

Nykyisin lähes puolet veteraanien sosiaaliturvasta rahoitetaan RAY:n pelituotoista.

Sosiaaliturvan siirto maksettavaksi kokonaan valtionbudjetista sopisi ainakin veteraanijärjestöistä suurimmalle, Suomen Sotaveteraaniliitolle.

"Kyllä ne rahat ovat löytyneet joka vuosi, mutta valtion budjettiinhan ne kuuluisivat. Ei Raha-automaattiyhdistys veteraaneja sotaan pistänyt, valtio heidät sinne laittoi", muistuttaa toiminnanjohtaja Markku Seppä.

RAY:n rahoitukseen turvauduttiin edellisen ison laman jälkimainingeissa.

"Emme olleet tyytyväisiä, että näin on. Mutta tietenkin omistaja päättää, miten varoja käytetään", Seppä sanoo.

Valtiokonttori ohjaa varojen käyttöä STM:n kanssa. RAY:n pelituotoista noin neljännes ohjataan veteraaneille, loppu myönnetään hakemuksesta sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksiin.

Myös kaikki veteraanijärjestöt - Sotainvalidien veljesliitto, Rintamaveteraaniliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto sekä Kaatuneitten omaisten Liitto ja Tammenlehvän Perinneliitto - saavat RAY:n avustusta järjestötoimintaansa.

Veteraaneja ja heidän omaisiaan on elossa kutakuinkin 22 000. Heidän määränsä laskee jopa viidenneksellä vuodessa, koska heistä suurin osa on yli 90-vuotiaita.

Lue lisää

Lotta Svärd Säätiö haastaa kaikki veteraanien yksinäisyyden vähentämiseen

Leppä terveysverosta: "Mitään sellaisia verojärjestelmiä, jotka suosivat tuontiruokaa, ei pidä hyväksyä"

Ylen MOT-ohjelma lyttäsi rahapelituottojen jakojärjestelmän: Kyseenalaisti hevosalan rahoituksen – Hippoksen Kauhanen ei päässyt perustelemaan

Kokoomuksen Timo Heinonen: Sotaveteraanien kuntoutuksesta ei saa leikata korona-aikanakaan