Politiikka

Alle sadan oppilaan peruskoulut vähentyneet vuosikymmenessä melkein puolella

Politiikka 15.02.2017

Peruskoulujen määrä on laskenut viidenneksellä lakkautusten ja yhdistämisten vuoksi.


Markku Vuorikari
Vuosien 2007–2016 välisenä aikana peruskoulujen määrä on vähentynyt Suomessa viidenneksellä.

Suomalaisten peruskoulujen määrä on vähentynyt viidenneksen kymmenessä vuodessa, kertoo Tilastokeskus. Erityisen huono tilanne on pienimmillä kouluilla. Koulutustilastossa on tarkasteltu oppilaitosten määriä vuosina 2007–2016.

Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli toiminnassa 2 339 peruskoulua, joista alle sadan oppilaan kouluja oli 789. Noin joka kolmannessa koulussa kävi siis alle sata oppilasta. Yhteensä peruskouluissa oli 532 700 oppilasta.

Viime vuoden aikana peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 72 kappaletta. Eniten lakkautuksia tehtiin Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

Lukioita oli vuoden 2016 lopussa puolestaan 342. Vuoden aikana kuusi lukiota on yhdistetty toiseen oppilaitokseen, neljä lakkautettu ja kaksi uutta perustettu. Kolme ammatillisia oppilaitosta yhdistettiin toiseen oppilaitokseen ja kaksi ammatillista erikoisoppilaitosta lakkautettiin.

Koulujen vähentyessä peruskoulujen oppilasmäärät kasvavat. Alle sadan oppilaan peruskouluja oli 43 prosenttia vähemmän vuonna 2016 kuin 2007.

Yli 500 oppilaan peruskoulujen määrä on puolestaan kasvanut yli puolella, vuoden 2016 loppuun mennessä niitä oli 233 kappaletta. Yli 500 oppilaan peruskoulujen osuus kaikista peruskouluista on kasvanut vuosikymmenessä kymmenen prosenttiyksikköä.

Kymmenen vuoden aikana alle sadan oppilaan peruskoulujen määrä on vähentynyt kaikkein nopeimmin.

Vuonna 2007 alle sadan oppilaan kouluja oli huomattavasti enemmän kuin 100–299 oppilaan kouluja, mutta vuoteen 2015 tultaessa jälkimmäisiä oli jo enemmän kuin pienimpiä kouluja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit