Politiikka

Puolustusministeri Antti Kaikkonen uskoo puolustuskyvyn säilyvän

Hävittäjähankinnoista pidetään tiukasti kiinni yhteiskunnan ahdingosta huolimatta.
Kari Salonen
Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) uskoo Puolustusvoimien pystyvän hoitamaan omat sairastuneensa pääosin itse.

Puolustusvoimien kukkarosta ei rahaa muulle yhteiskunnalle liikene, vaikka koronavirus pistää valtiontalouden sekaisin, toteaa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

"Puolustus pitää hoitaa myös tässä tilanteessa. Hallitus hoitaa terveydenhuollon ja muun yhteiskunnan tarvitseman resurssoinnin lisäbudjeteilla. Valmistelut ovat jo meneillään."

Hävittäjähankintojakaan ei Kaikkosen mielestä ole tarvetta miettiä uudelleen.

"Hallitus tekee päätöksen asiassa vuoden 2021 aikana. Kyse on ilmavoimien toimintakyvystä ja puolustuksemme uskottavuudesta kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Korona-virus ei vaikuta tähän."

Jos koronavirus iskee varuskuntiin, Puolustusvoimien oma terveydenhuolto joutuu koetukselle. Puolustusministeri Antti Kaikkonen luottaa siihen, että Puolustusvoimat pystyy hoitamaan suurimman osan sairastuneista itse.

Vakavammissa tapauksissa tarvitaan ulkopuolista apua.

"Puolustusvoimat tukeutuu erikoissairaanhoidossa julkiseen sairaanhoitoon. Pääsääntöisesti varusmiesikäisillä virus ei ole kovin vakava, eikä erikoissairaanhoitoa tarvita", arvioi Kaikkonen.

Laajamittaisen epidemian kohdalla Puolustusvoimat toimii edelleen Kaikkosen mukaan silti itsenäisesti.

"Puolustusvoimat toimii omin resurssein. Tässä tilanteessa on tärkeää varmistaa yhteiskunnan terveydenhuollon henkilökunnan käytettävyys. Ja on hyvä muistaa, että myös puolustusvoimat tukeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan - erityisesti erikoissairaanhoidossa."

"Puolustusvoimat ei ole mielestäni tässä nyt suurin huolen aihe. Erityisesti syytä panostaa siihen, miten suojaamme ikäihmisiämme ja muita riskiryhmiä virukselta ja hoidamme siihen sairastuneet hyvin."

Puolustusministeri vakuuttaa, että valtakunnan puolustuksesta pidetään huolta kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Myös laajalle levinneen kulkutaudin uhatessa.

"Puolustusvoimissa on jo ryhdytty toimiin viruksen leviämisen estämiseksi ja rajoittamiseksi. Tämä koskee palkattua henkilökuntaa ja varusmiehiä. Se vaikuttaa myös reservin kertausharjoituksiin, jotka on toistaiseksi peruttu."

Kaikkonen ei näe, että korona iskisi kaikkein voimakkaimmin puolustusvoimiin.

"Reservin osalta on hyvä huomata, että puolustusvoimilla 280 000 sodan ajan tehtäviin sijoitetun sotilaan reservi. Pääosa puolustusvoimien sodan ajan joukoista on alle 35-vuotiaita. Heillä viruksen vaikutukset ovat lievemmät kuin väestömme vanhimmalla osalla."

Puolustusministeri ei ota yksityiskohtaisesti kantaa esimerkiksi lentäjien tai muiden erikoisosaajien suojaamiseen virukselta.

"Pidämme huolta kaikista ryhmistä. Puolustusvoimissa on jo ryhdytty järjestelyihin viruksen leviämisen estämiseksi ja rajoittamiseksi. Varusmiehillä ei ole toistaiseksi todettu koronatapauksia, mutta siihenkin on varauduttu. Epäilemättä niitäkin tulee ennemmin tai myöhemmin. Myös eristämis- ja karanteenimahdollisuudet ovat käytettävissä."

Puolustusministerin mielestä varusmiehiä ei ole tarpeen kotiuttaa kokonaan.

"Puolustusvoimat toimii siten, että puolustuskyky ylläpidetään ja taudin leviämistä rajoitetaan. Maavoimissa on siirrytty laajalti rotaatiojärjestelmään, jonka puitteissa noin kolmasosa varusmiehistä on viikon kerrallaan maastossa, kolmasosa kasarmilla ja kolmasosa lomilla."

Seuraava saapumiserä on tulossa sisään heinäkuussa.

"Tällä hetkellä ei ole olemassa perusteita sille, ettei sitä otettaisi sisään. Aikaa tuohon on kuitenkin kolmisen kuukautta."

Jos muu yhteiskunta on vaikeuksissa epidemian vuoksi, Kaikkonen lupaa puolustusvoimien tulevan hätiin.

"Puolustusvoimien lakisääteisenä tehtävänä on muiden viranomaisten tukeminen. Näitä tehtäviä ovat muun muassa virka-avun antaminen yhteiskunnan turvaamiseksi ja osallistuminen pelastustoimintaan."

"Tätä jälkimmäistä voidaan tehdä antamalla käytettäväksi pelastustoiminnassa tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja."

Jos esimerkiksi julkisen sairaanhoidon helikopterikuljetukset vaarantuvat, puolustusvoimilta löytyy lentäjiä.

"Myös helikopterikalusto on sellaista, jolla kyetään tarvittaessa tukemaan muuta yhteiskuntaa. Tämä edellyttää toimivaltaisen viranomaisen pyyntöä. En näe tätä helikopterikysymystä tässä vaiheessa ajankohtaisena."

Otsikkoa ja tekstiä on muutettu 16.3. kello 14.59. Tarkennettu lentäjien ja muuta henkilöstön suojausta koskeva kommenttia.

Lue lisää

Puolustusministerin uudenvuodenvastanotto peruttiin, mutta Antti Kaikkonen toivottaa uudet alokkaat tervetulleeksi varusmiespalvelukseen: "He voivat turvallisesti saapua"

Puolustusministeri Antti Kaikkonen puuttui metsäleirien ruokahuollon puutteisiin: "Suomalaisella varusmiehellä ei saa olla nälkä"

Puolustusministeri Antti Kaikkonen: Hävittäjähankinnat etenevät aikataulussaan – Poliisin lisävirkojen taustalla "Sipilän hallituksen kaukaa viisas työ"

Suomi lopettaa ulkopuolisten konsulttien käytön hävittäjähankkeen tapaamisissa