Remonttilainaa ja verohuojennuksia: Taantuvien alueiden tukeminen saa kannatusta valtaosalta suomalaisista - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Remonttilainaa ja verohuojennuksia: Taantuvien alueiden tukeminen saa kannatusta valtaosalta suomalaisista

Valtaosa suomalaisista hyväksyy taantuvien alueiden tukemisen. Yli puolet haluaa lopettaa puheen taantuvista alueista, koska se ruokkii tappiomielialaa.
Aune Sinkkonen
Tukimuodoista valtion takaamat remonttilainat ja verohuojennukset työn perässä muuttaville saivat eniten kannatusta.

Valtaosa suomalaisista hyväksyy, että taantuvia alueita tuetaan, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Useampi kuin kaksi kolmesta yhtyy väitteeseen, jonka mukaan on oikein, että Suomen sisäisiä kehityseroja tasataan valtion toimenpitein ja verovaroilla (69 prosenttia).

Vain kuudesosa tohtii olla eri mieltä.

Suomalaiset eivät hyväksy väitettä, ”harvan asutuksen tai taantuville alueille ei ole perusteita kohdentaa mitään erityistukia”. Valtaosa (69 prosenttia) tyrmää väitteen ja alle viidennes (18 prosenttia) on valmis allekirjoittamaan sen.

Yli puolet väestöstä olisi halukas lopettamaan jatkuvan puheen taantuvista alueista sillä perusteella, että se ruokkii tappiomielialaa entisestään. Kolmannes (33 prosenttia) kiistää väitteen. Ikääntyneet väestöryhmät, eläkeläiset, yrittäjät ja maaseutumaisissa kunnissa asuvat ovat keskimäärää innokkaampia suitsimaan puheita taantuvista alueista.

Tukimuodoista valtion takaamat remonttilainat ja verohuojennukset työn perässä muuttaville saivat eniten kannatusta.

Lähes kolme neljästä kannattaa ainakin jossain määrin sitä, että asunto-osakeyhtiölle myönnettäisiin remontteja varten valtion takaamia perusparannuslainoja. Noin kaksi kolmesta suhtautuu hyväksyvästi verohuojennuksiin työn perässä muuttaville sekä varainsiirtoveron poistamiseen asunto- ja kiinteistökaupoista.

Niukka enemmistö olisi valmis poistamaan uusilta yrityksiltä työnantajamaksut ja maksamaan arvottomien asuntojen romutuspalkkioita ja purkuavustuksia.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 13.–18.3.2020.

Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 053. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue lisää

Kunnat eriytyvät: Isot kehyskuntineen menestyvät, pienet ovat pulassa

Lukijalta: "Mitä haja-asutusalueen asukas saa vastineeksi kiinteistöverosta?"

Kiinteistövero

Ranskasta mallia Suomen maaseudulle