Politiikka

Euroopan johtavat biotalousyliopistot: Biotaloudelle vahvempi rooli EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa

Euroopan biotalousyliopistojen allianssin mielestä ohjelman pitäisi olla myös paremmin linjassa EU:n biotalousstrategian kanssa.
Pekka Fali
Euroopan johtavien biotalousyliopistojen mielestä muun muassa bioenergian rooli liikenne- ja energia-alan päästöjen vähentämisessä tulisi huomioida EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa paremmin.

Euroopan biotalousyliopistojen allianssin (EBU) mielestä biotaloudella pitäisi olla selvästi nykyistä vahvempi rooli Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelmassa (Green Deal).

Euroopan johtavien biotalouden alan yliopistojen mukaan ohjelman pitäisi olla myös paremmin linjassa EU:n biotalousstrategian kanssa.

Yliopistot kirjoittavat kannanotossaan, että ohjelmassa ei kiinnitetä riittävästi huomiota kiertotalouteen. Ohjelmassa keskitytään materiaalien kierrättämiseen ja uudelleenkäyttöön mutta unohdetaan raaka-aineiden ja tuotantoprosessien kestävyys.

Ohjelmassa voisi yliopistojen mielestä painottaa enemmän esimerkiksi sitä, miten maankäytön muuttamisella ja suunnittelulla voidaan päästä negatiivisiin hiilidioksidipäästöihin. Myös puun käyttö rakentamisessa, luonnonvarojen kestävä hoito sekä bioenergian rooli liikenne- ja energia-alan päästöjen vähentämisessä tulisi huomioida ohjelmassa paremmin.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitetään etenemissuunnitelma toimille, joilla edistetään siirtymistä puhtaaseen kiertotalouteen, ennallistetaan biologista monimuotoisuutta ja vähennetään saastumista. EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Biotalouteen keskittyneiden yliopistojen allianssiin kuuluu kuusi yliopistoa: Itä-Suomen yliopisto, Bolognan yliopisto Italiasta, Hohenheimin yliopisto Saksasta, AgroParisTech Ranskasta, BOKU-yliopisto Itävallasta sekä Wageningenin yliopisto Alankomaista.

Yliopistojen tavoitteena on toimia eurooppalaisena biotalouden alan ajatushautomona. Lisäksi ne edesauttavat biotalouteen siirtymistä yhdistämällä voimansa tutkimuksen, opetuksen ja innovaatioiden alalla.

Lue myös:

EU:n "vihreästä sopimuksesta" puuttuu kokonaan biotalous

MTK: EU:n laajennettava Green Dealiä koko maaseutua koskevaksi – talous kuntoon, vihreä talouskasvu ei synny puita halailemalla

Komissio suunnittelee suojelevansa Euroopan vanhat metsät ja kaikkiaan kolmanneksen EU:n maa-alasta – "Ympäristöpolitiikkaan tarvitaan realismia"

Lue lisää

Origin By Ocean nostaa merestä rakkohaurun avulla ravinteet ja tuo ne takaisin maatalouden käyttöön – "Ravinteiden kierrätystä parhaimmillaan"

Kasvua ilman keskittämistä

Matti Vanhanen ennustaa kymmenien miljardien investointeja tuulivoimaan ja vetytalouteen – "Kymmenien kuntien talous paranee tämän myötä ratkaisevasti"

Leppä: Marin on oikeassa, Suomi pitää kiinni omasta metsäpolitiikasta eikä hyväksy komission metsäehdotuksia