EU-komission elvytyspaketti ei menisi sellaisenaan läpi Suomessa – maaseudun kehittämisen rahoitus edelleen yksi prioriteeteista - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

EU-komission elvytyspaketti ei menisi sellaisenaan läpi Suomessa – maaseudun kehittämisen rahoitus edelleen yksi prioriteeteista

Suomi ei hyväksyisi komission elvytysehdotelmia nykyisellään, mutta Green Dealin mainitsemista se piti positiivisena.
Jaana Kankaanpää
Jäsenmaat neuvottelevat EU-komission elvytyspaketista juhannuksena.

Suomi suhtautuu avoimesti Euroopan komission ehdotukseen elvytykselle, mutta esitykset eivät sellaisenaan ole maan hyväksyttävissä.

EU-komissio esitti viime viikolla 750 miljardin euron elpymisvälinettä, jolla ohjattaisiin rahaa EU-maiden tueksi. Tästä 500 miljardia jaettaisiin jäsenmaille tukina ja 250 miljardia lainoina. Tämän lisäksi komissio haluaa korottaa vuosien 2021–2027 budjettia.

Näistä kokonaisuuksista EU-jäsenmaat keskustelevat seuraavan kerran juhannuksena.

"Kyseessä on taloudelliselta ja poliittiselta merkitykseltään mittava kokonaisuus. Valtioneuvosto korostaa, että asian valmistelun yhteydessä on syytä käydä riittävästi julkista keskustelua niin kotimassa, Euroopassa kuin eduskunnassa. Päätösten legitimiteetin kannalta laaja kansalaishyväksyntä on tarpeellista", EU-ministerivaliokunta tiedotti torstaina.

Suomen lähtökohtana 750 miljardin elpymisvälineelle on tuen lainamuotoisuus, mutta maa on valmis tarkastelemaan myös muita mahdollisia toteutustapoja.

"Neuvottelujen kuluessa tulee etsiä ratkaisuja, joissa avustusmuotoisen tuen suhteellinen osuus elpymisvälineestä pienenee."

Elpymisvälineen koon tulee olla Suomen mielestä ehdotettua pienempi ja sen voimassaoloaika tulee rajata lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta. Suomi pitää hyvänä asiana, että se kytketään vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal).

Suomen keskeiset prioriteetit seitsemän vuoden budjetissa liittyvät sen maltilliseen kokonaistasoon, maaseudun kehittämisen rahoitukseen sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

EU-komission elvytyspaketti toisi maaseudun kehittämiseen noin 20 miljardia euroa enemmän kuin komission aiempi budjettiehdotus. Tästä 15 miljardia kanavoitaisiin elvytysrahaston kautta ja viisi miljardia EU:n seitsemän vuoden budjetin kautta.

Suomen kansallisena tavoitteena on ollut nostaa maaseudun kehittämistukia kymmenellä miljardilla eurolla komission alkuperäisehdotuksesta.

Lue lisää

"Biokaasulle voidaan tehdä nyt sama kuin tuulivoimalle kymmenen vuotta sitten" – Vanhanen lupaa EU:n elvytysrahaa maaseudun investointeihin

Matti Vanhanen budjetista: Ensi vuodelle ei tehdä uusia elvytyspäätöksiä

"Koska nämä Etelä-Eurooppaan myönnettävät tukipaketit loppuvat?" — MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen valittiin jatkokaudelle Tampereella

EU:n oikeusvaltiopäätelmissä on useita tulkintoja – voisivatko Unkari ja Puola vieläkin vesittää varojen jäädytyksen?