Vasemmisto suitsisi, oikeisto patistaisi Niinistöä keskusteluun - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Vasemmisto suitsisi, oikeisto patistaisi Niinistöä keskusteluun

Laitavasemmistossa katsotaan, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu liian paljon yhteiskunnalliseen keskusteluun. Poliittisen janan toisella laidalla ollaan täysin päinvastaista mieltä.
Kovanen Heta-Linnea

Mielipiteet käyvät ilmi Maaseudun Tulevaisuuden, Hufvudstadsbladetin ja Verkkouutisten tutkimuslaitos Kantar TNS:llä teettämästä kyselystä.

Presidentin valtaoikeudet ja Niinistön osallistuminen pulpahtivat pintaan Helsingin Sanomien haastateltua kolme viikkoa sitten kolmea valtio-opin asiantuntijaa Niinistön vallankäytöstä.

Esimerkiksi Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund toppuutteli presidentin osallistumista.

”Toivon, että presidenttimme pitäytyisivät ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä ja menisivät niissä valtioneuvoston kannan mukaan”, Grönlund sanoi.

Hän korosti puhuvansa nimenomaan presidentillisestä instituutiosta, ei Niinistöstä yksilönä.

”En ole huomannut yhtään kommenttia, jossa oltaisiin jotenkin toivottu, että olisin pidättyväisempi. Ehkä päinvastoin”, Niinistö itse sanoi Maaseudun Tulevaisuudelle jo kaksi vuotta sitten.

”Jos nyt viisaat sitä mieltä ovat, niin olkoot. Mutta kyllä minä perustuslakia noudatan. On minulla viisaillekin vähän viisautta tässä”, Niinistö puolestaan sanoi MTV3:n haastattelussa heinäkuun puolivälissä.

Niinistö saa selkänojan kansalta. Kaksi kolmannesta suomalaisista on sitä mieltä, että Niinistö osallistuu sopivasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Liian vähän hänen arvioi osallistuvan joka neljäs.

Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on 3,1 prosenttia suuntaansa. Osaotosten kohdalla se saattaa olla vieläkin suurempi.

Silti tuloksista on pääteltävissä, että mitä vasemmistolaisempi vastaaja on, sitä useammin hän katsoo Niinistön osallistuvan liikaa. Tulosten perusteella Vasemmistoliiton kannattajista tätä mieltä on 30 prosenttia.

Täysin päinvastaista mieltä ja vielä selkeämmin ollaan poliittisen janan oikealla laidalla. Perussuomalaisia äänestävistä liki puolet katsoo Niinistön osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun liian vähän.

Mitä iäkkäämpi vastaaja on, sitä vahvemmin hän katsoo Niinistön ottavan kantaa sopivasti. Pienen poikkeuksen tekevät eläkeikää lähestymässä olevat, joista joka kolmas sanoo presidentin osallistuvan liian vähän keskusteluun.

Suuria alueellisia eroja vastaajien näkemyksissä ei ole. Uudellamaalla tosin presidentin katsotaan muuta maata useammin ottavan kantaa sopivasti. Vastaavasti muualla Etelä-Suomessa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa Niinistön suotaisiin osallistuvan keskusteluun enemmänkin.

Eläkeläisistä ja alemmista toimihenkilöistä yli 70 prosenttia pitää Niinistön osallistumista sopivana. Opiskelijoita lukuun ottamatta myös muissa ammattiryhmissä prosentti on yli 60.

Vähiten ansaitsevat tahtoisivat presidentin antavan kuulua itsestään. Mitä enemmän ansioita, sitä sopivammin Niinistön taas katsotaan keskustelevan.

Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18-79 –vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.

Kyselyyn vastasi 1 097 henkilöä ajalla 22. – 24.7.2020.

Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue lisää

Kansa luottaa vahvimmin, kun koronasta viestii Niinistö tai Marin

Presidentti Niinistö: "Elämämme on tänä vuonna saattanut olla pysähdystilassa, mutta ilmastonmuutos ei ole pysähtynyt"

Korona- pandemia vahvistaa otettaan

Miten SDP, perussuomalaiset ja keskusta ajavat maaseudun asiaa? Näin puoluesihteerit kommentoivat MT-kyselyä