Ministeriryhmä hyväksyi kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Ministeriryhmä hyväksyi kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle

Ympäristöministerin mukaan EU:n elpymisväline antaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden vauhdittaa siirtymistä kohti hiilineutraalia liikkumista, lämmitystä ja teollisuutta.
Jarkko Sirkiä
Hallitusohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa puunkäyttö rakentamisessa hallituskauden aikana.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä hyväksyi ensi viikon tiistaina julkistettavat kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle. Määrälliset tavoitteet tullaan osoittamaan kaikelle julkiselle uudisrakentamiselle sekä rakennusluokittain.

Ympäristöministeriön johtama, valtioneuvoston yhteinen Puurakentamisen ohjelma on yhdessä sidosryhmien kanssa laatinut tavoitteita keväästä lähtien. Hallitusohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa puunkäyttö rakentamisessa hallituskauden aikana.

Ministerityöryhmä pohti myös heinäkuussa sovittua EU:n rahoituskehystä ja sen ilmastolinkitystä. Rahoituskehyksestä ja talouden elpymisvälineestä vähintään 30 prosentin on tuettava ilmastotavoitteita. Lisäksi kaiken rahoituksen tulee tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

”EU:n elpymisväline antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden vauhdittaa siirtymistä kohti hiilineutraalia liikkumista, lämmitystä ja teollisuutta – mahdollisuuden jota meillä ei ole varaa jättää käyttämättä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen korostaa.

Työryhmä kuuli katsauksen uusiutuvan energian taloudellisista ohjauskeinoista ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämistä energiatuista.

Energiatukea voidaan myöntää investointi- tai selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukeen on varattu vuodesta 2019 lähtien erillinen 40 miljoonan euron määräraha.

Tukea voidaan myöntää biojalostamohankkeille, kivihiilen ja muiden fossiilisten energialähteiden korvaamiseen kaupunkialueilla sekä muihin suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin.

Viime vuonna voimaan tulleen lain mukaan Suomi luopuu kivihiilen energiakäytöstä 1.5.2029 mennessä. Nopeammin, eli viimeistään vuonna 2025 luopuvien tukiohjelmaan on varattu yhteensä 90 miljoonaa euroa. Etusijalla ovat muut kuin polttoon perustuvat hankkeet.

Lue lisää

Katso suorana klo 10: Kuinka oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan toteutetaan?

WWF:n ohjelmapäällikkö vetoaa suomalaistutkimukseen: Puu ei ole välttämättä ilmastoystävällisempi kuin muut rakennusmateriaalit

Hallitus poksautti korkin lainapullosta

Suomalaiset mepit iloitsivat puurakentamisen mainitsemisesta EU:n tulevaisuuspuheessa: "Hyvä, ettei puuta nähdä vain nieluna"