Hallituksella kova paine kajota työttömyysputkeen – rinnalle kaavaillaan pakettia ikääntyneiden tukemiseksi - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Hallituksella kova paine kajota työttömyysputkeen – rinnalle kaavaillaan pakettia ikääntyneiden tukemiseksi

Hallituksen sisällä on neuvoteltavaa, millaisia velvoitteita ja toisaalta sanktioita työnhakuun ja sen mahdollisiin laiminlyönteihin tulisi.
STT:n tietojen mukaan esillä on ratkaisu, jossa yhdistyisivät työttömyysputken poisto tai ainakin muuttaminen ja vastapainona tälle erilaiset toimet ikääntyneiden työntekijöiden tukemiseksi. LEHTIKUVA / JARMO STENMARK

Hallituksella on kova paine kajota niin sanottuun työttömyysputkeen, jotta se pääsisi asettamaansa työllisyystavoitteeseen.

Alkuviikon budjettiriihessä on tarkoitus tehdä päätökset 30 000 työllisen osalta.

Työttömyysputken poistamisella kokonaan on arvioitu olevan jopa 10 000 työllisen vaikutus, joskaan laskenta ei ole aivan yksiselitteistä.

STT:n tietojen mukaan esillä onkin ratkaisu, jossa yhdistyisivät työttömyysputken poisto tai ainakin muuttaminen ja vastapainona tälle erilaiset toimet ikääntyneiden työntekijöiden tukemiseksi. Työmarkkinajärjestöt otettaisiin mukaan tämän kokonaisuuden rakentamiseen, eli niiltä odotettaisiin esityksiä siitä.

Tämä voisi helpottaa sovun löytämistä asiasta, sillä vasemmistoliitto on halunnut pitää putkesta kiinni. Palkansaajajärjestöistä on korostettu tarvetta ikääntyneiden tukemiselle.

Neuvotteluissa on tiettävästi yhä esillä myös vaihtoehto, jossa putkeen pääsyn ikärajaa nostettaisiin uudestaan. Tällainen muutos tehtiin jo viime vuonna. Se tuli voimaan tämän vuoden alussa niin, että vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneiden on mahdollista päästä putkeen 62-vuotiaana.

Auki on myös esimerkiksi se, millaisella siirtymäajalla putki mahdollisesti poistuisi. Tätäkin voitaisiin ratkoa työmarkkinajärjestöjen kesken. Jos järjestöissä ei löydettäisi tarvittavia ratkaisuja, asia palaisi hallituksen pöytään.

Ikääntyneiden työntekijöiden työllisyyden tukemisen keinoina voisivat olla esimerkiksi oikeus osa-aikatyöhön, palkkatuki ja erilaiset koulutus- ja muutosturvamallit.

Eläkeputki tarkoittaa, että ikääntynyt työntekijä voi työttömäksi jäätyään saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa vanhuuseläkeikäänsä asti.

Budjettiriihestä on odotettavissa päätöksiä myös ainakin yksilöllisen työnhaun mallista, jonka ajatuksena on vauhdittaa työnsaantia yksilöllisellä työllistymissuunnitelmalla ja toisaalta velvoitteella hakea työtä. Jos hakeminen ei ole riittävän aktiivista, voisi seurauksena olla karenssi.

Lähtökohtana kuitenkin on, että sanktioihin tulisi portaittainen malli, eli aluksi työnhaun laiminlyönnistä tulisi vain huomautus ja vasta myöhemmässä vaiheessa mahdollinen karenssi. Työttömyysturva alenisi asteittain, jos työnhaku ei etene suunnitelman mukaan.

Lisäksi mallista on tulossa joustava siten, että se huomioi työnhakijan tilanteen iän, ammattialan ja asuinalueen mukaan, mitä tulee tämän mahdollisuuksiin työmarkkinoilla.

Hallituksen sisällä on vielä neuvoteltavaa tarkennuksista sen suhteen, millaisia velvoitteita ja toisaalta sanktioita työnhakuun ja sen mahdollisiin laiminlyönteihin tulisi.

Valtiovarainministeriön viime kuussa julkistamassa työllisyyspaperissa nousivat esiin myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ja osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Niihin hallitus tuskin nyt kajoaa. Ansiosidonnaista muutettiin vasta viime vaalikaudella, ja nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa sen leikkaaminen ei näytä tarkoituksenmukaiselta.

Hallituksessa on ollut toiveita myös paikallisen sopimisen edistämisestä, mutta siinä ei ole tällä erää päästy eteenpäin. Työmarkkinajärjestöt neuvottelivat asiasta, mutta yhteisymmärrystä ei ole löytynyt.

Lue lisää

Olemme kuulemma käyneet ilmastovaalit – metsät sitovat yli 80 prosenttia kasvihuonepäästöistä, silti niitä ei mainita budjetissa

Kuntien tehtävien uudistus edelleen vuosien päässä – rahoituksen pohja pettää valtion koronatuesta huolimatta

Työttömiä elokuussa yli 40 000 enemmän kuin vuosi sitten

Kolmasosa yrityksistä masentui budjettiriihen päätöksistä – konkurssien uhka on kuitenkin vähentynyt