MT Hevoset: Voit lukea MT Hevoset -sisältöjä maksutta 8.2.2021 saakka.
Politiikka

Valtiovarainministeriö tyrmää alueellisen polttoaineveron – "Lisäisi liikennettä ja byrokratiaa"

Autoliiton mukaan ajoneuvoveroa voidaan porrastaa, jos halutaan alueellisia veroja.
Kari Salonen
Tulevaisuudessa autoja valvotaan mahdollisesti satelliitilla ja täytetään polttoainerobotilla. Polttoaineveron porrastus alueellisesti huoltoasemittain näyttää vaikealta, satelliitti voisi ratkaista verotuksen kohdistumisen aikanaan.

Valtiovarainministeriössä ei pidetä polttoaineveron porrastamista alueellisesti järkevänä.

Liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen valtiovarainministeriöstä kertoo, että asiaa on pohdittu aiemmin moneen otteeseen. Se saattaa olla esillä myös työryhmässä, joka antaa mietintönsä ensi keväänä.

Aiempien selvittelyjen mukaan polttoaineveron alueellinen porrastaminen olisi hankalaa. "Jos hinnat olisivat alueittain huoltoasemilla erilaiset, käytäisiin kalliimman alueen takaa hakemassa halvempaa polttoainetta. Se lisäisi turhaan liikennettä eikä kohdista alennusta sinne, mihin se on tarkoitettu."

Toinen mahdollisuus olisi palauttaa polttoaineveroa esimerkiksi ajoneuvon rekisteröintipaikan tai henkilön asuinpaikan mukaan. "Tämä lisäisi valtavasti byrokratiaa valtion hallinnossa. Lisäksi olisi epävarmaa, että kenen tankkiin polttoaineet todellisuudessa menisivät", Teräväinen pohtii.

Helpompaa olisi tukea alueita muilla keinoin kuin polttoaineen kautta, esimerkiksi suoralla tuella. "Tällainen vaihtoehto olisi todennäköisesti helpompi toteuttaa järkevästi."

Autoliiton mukaan alueellistamiseen sopisi nykyinen ajoneuvovero. "Mikäli autoilijoilta kerättäviä veroja halutaan poliittisilla päätöksillä muuttaa aluepainotteisiksi, niin se voidaan toteuttaa ajoneuvoveron porrastamisella. Näin toimii myös lakisääteinen liikennevakuutus", Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Polttoaineveron tilalle on ehdotettu myös kilometriverotusta, joka perustuisi satelliittijärjestelmään. Asian nosti esiin valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) Maaseudun Tulevaisuudessa 7.10. Paikannusta ehdotti jo Jorma Ollilan työryhmä vuonna 2013.

Järjestelmä voisi käytännössä tulla voimaan vasta useiden vuosien päästä, koska tekniikka on edelleen kehitteillä.

Paikannusjärjestelmän etu on, että liikenteen maksuja voisi kohdistaa ajan ja paikan mukaan. Tällöin maaseudulla ajavilta ja autoa kulkemiseen tarvitsevilta voitaisiin periä alempaa kilometriveroa kuin ruuhkaseudulla ja paikoilla, joiden teihin yhteiskunta on investoinut paljon.

Autoliiton mukaan satelliittijärjestelmä ei ole järkevä sen kalleuden vuoksi.

Teräväisen johtama työryhmä selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta yli hallituskauden. Hallitusohjelman tavoite on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Työryhmän runsas vuosi sitten asettanut silloinen valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi, että verotus on vain yksi tapa päästöjen vähentämiseksi.

Ryhmän yksi tavoite on löytää valtiolle verotuloja, kun sähkö, etanoli, biokaasu ja vety alkavat korvata fossiilisia polttoaineita yhä enemmän. Työssä pitää ottaa huomioon myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja alueellinen tasa-arvo.

Lue lisää

Keskusta esitteli vaihtoehtonsa liikenteen päästövähennyksille: "Hallitusohjelman mukaiset polttoaineveron korotukset on tehty, eikä uusia tule."

HS: Päätökset liikenteen verotuksesta ja hinnoittelusta siirtyvät syksyyn

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät hallitukselle epäluottamusta valtion ensi vuoden talousarvion käsittelyssä

Liikenne kuntoon biopolttoaineilla, etätyöllä ja kilometriverolla, esittää keskusta – kokoomus poistaisi autoveron kokonaan