Politiikka

MTK-liitot Itä-, Keski- ja Kaakkois-Suomesta: Maanomistajien ja ympäristön asemaa parannettava kaivoslain uudistuksessa

Tuottajaliittojen mukaan kaivostoiminta ei enää jatkossa voi olla toimiala, jolle jo olemassa olevat muut elinkeinot ovat alisteisia.
Lari Lievonen
Kuvituskuva Juuan Nunnanlahdesta Tulikivi Oy:n vuolukivikaivokselta.

Kaivostoiminnassa on tapahtunut selkeä muutos viime vuosina. Kaivosteollisuuden aktiivisuus on lisääntynyt erityisen voimakkaasti Järvi-Suomen vesistöisillä alueilla Itä-, Keski- ja Kaakkois-Suomen MTK-liittojen alueella.

"Edellytämme, että kaivoslain uudistuksessa otetaan huomioon sen vaikutukset maanomistajiin, maaseudulla elinkeinotoimintaa harjoittaviin sekä maaseudulla vakituisesti ja vapaa-ajalla asuviin", liitot vaativat yhteistiedotteessaan.

Järvi-Suomessa on runsaasti sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta ja luontoon perustuvaa luonnonvara-alan yritystoimintaa. Lisäksi maakuntien ja kuntien viralliset strategiat korostavat puhtaan ympäristön ja luonnon ympärille perustuvaa elinvoimaa.

Kaivosteollisuuden ja viranomaisten, kuten Tukesin taholta viestitään, että malmien etsintä harvoin johtaa kaivoksen avaamiseen ja prosessi vie vuosia, jopa vuosikymmeniä. "Nämä perustelut eivät poista maanomistajiin kohdistuvaa painetta, vaan päinvastoin lisäävät sitä", huomauttavat tuottajaliitot.

Jopa 1 000 neliökilometrin suuruiset tutkimusalueet pitävät lukuisia maanomistajia ja yrittäjiä epävarmuuden tilassa. "Mitä kauemmin pelkkä mahdollisuus kaivoksen avaamiseen on olemassa sitä suurempaa joukkoa se koskettaa ja sitä pidempään epävarmuus jatkuu."

Tuottajaliittojen mukaan kaivoslain uudistuksessa on välttämätöntä parantaa maanomistajien ja vesialueiden omistajien asemaa suhteessa omistamaansa maahan ja vesialueisiin sekä elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytyksiin.

"Kaivostoiminta ei enää jatkossa voi olla toimiala, jolle jo olemassa olevat muut elinkeinot ovat alisteisia."

Lue lisää

Metsästys halutaan kieltää tiukasti suojelluilla alueilla – Metsästäjäliitto huolissaan Euroopan komission teknisestä ohjeistuksesta

Kaivoslain turvattava elämä maaseudulla

Vihreä teknologia ja vanha elinkeino törmäyskurssilla – akkuvalmistajat etsivät malmeja poronhoitoalueelta

Akkuraaka-aineiden tuotanto sopii Suomelle