Politiikka

Itäradan linjaus närästää sekä Lahtea että Kotkaa

Väyläviraston mukaan Savon ja Karjalan ratojen korjaus on hyöty-kustannusanalyysin mukaan kannattavinta.
Jyrki Johannes Tervo +
Lahden ja Kotkan tavoitteet risteävät Itäradan linjauksen Porvoosta Kouvolaan tehneiden kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriön syys–lokakuun vaihteessa tekemä päätös jatkaa itäradan suunnittelua Helsinki–lentoasema–Porvoo–Kouvola -vaihtoehdon pohjalta on herättänyt närää sekä Kotkassa että Lahdessa, joiden vaihtoehdot putosivat pois jatkosuunnittelusta.

Itärataa viedään eteenpäin kuntien ja valtion yhteisessä hankeyhtiössä Helsinki–Turku ja Helsinki–Tampere -yhteyksien tavoin. Seuraavaksi asiaa käsitellään syksyn aikana hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Lopulliset päätökset ratahankkeista tekee eduskunta.

Lahden kannattama vaihtoehto olisi ollut jo Väyläviraston selvityksen mukaan kustannustehokkain vaihtoehto eli nykyisten Savo- ja Karjala-ratojen kunnostaminen.

Lahdessa ihmetellään myös, miksei uutta Lahti–Heinola–Mikkeli -oikorataa otettu huomioon lainkaan.

Kotkan, Haminan ja alueen sataman mielestä nopea ratayhteys olisi pitänyt jatkaa Porvoosta Kotkaan, mikä olisi tulevaisuudessa nopeuttanut yhteyttä Pietariin. Nyt Kotka jää ilman nopeaa yhteyttä pääkaupunkiin.

Suurin osa Itä-Suomen maakunnista ja kunnista kannatti linjausta Kouvolan ja Porvoon kautta.

Itäradan suunnittelu maksaa 70 miljoonaa euroa ja koko hanke on arvioitu vähintään 1,7 miljardin arvoiseksi. Radan kunnostuksineen hanke on 2,1 miljardin arvoinen Väyläviraston laskelmien mukaan.

Lahden kaupunginjohtajan Pekka Timosen mukaan Porvoo–Kouvola -radan hyötysuhde on erittäin alhainen. "Suomessa ei ole niin alhaisella hyötysuhteella hankkeita toteutettu."

Väyläviraston mukaan ratojen hyödyt ovat investointikustannuksia alhaisemmat, eli hyöty-kustannussuhde jää alle yhden.

Nykyisten ratojen suppean eli 150 miljoonan euron kehittämisvaihtoehdon hyöty-kustannussuhde on 0,66. 390 miljoonan euron vaihtoehdon hyöty-kustannussuhde on 0,48.

Porvoon kautta Kouvolaan kulkevan linjauksen hyöty-kustannussuhde on 0,37 ja Kotkan radan 0,20.

Kouvola-linjauksen investointikustannukset ovat kolmanneksen pienemmät kuin Kotkan ja se hyödyttää sekä Karjalan että Savon rataa.

Porvoo–Kouvola-kehittämisvaihtoehdon investointikustannukset olisivat 2,1 miljardia euroa ja Porvoo–Kotka–Luumäki-vaihtoehdon 3,2 miljardia euroa. Molemmat hankekokonaisuudet pitävät sisällään myös Savon ja Karjalan ratojen parantamista.

Joka tapauksessa uuden ratayhteyden on suunniteltu kytkeytyvän Lentorataan, jonka hinta on 2,65 miljardia euroa.

Iso osa nopeutuksesta tapahtuisi nykyisillä Savon ja Karjalan radoilla.

Itärata lisää ympäristöystävällistä rautatieliikennettä, lyhentää matka-aikoja ja parantaa koko Itä-Suomen taloutta eli pelkästään hyöty-kustannuslaskelmilla ei päätöksiä pidä tehdä, Itä-Suomessa katsotaan.

Matka-aika Kuopiosta Helsinkiin lyhenisi 28 minuuttia ja Joensuusta Helsinkiin 44 minuuttia.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka on tyytyväinen liikenne- ja viestintäministeriön linjaukseen itäradasta. "Itäisen Suomen kunnat, maakuntaliitot ja muut toimijat ovat yhdessä asian takana."

"Itäradan tuoma parempi saavutettavuus ja lyhyemmät matka-ajat antavat uutta nostetta elinkeinoelämälle, mahdollistavat paikasta riippumattoman työn ja hillitsevät liikenteen päästöjä."

Myös Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva on mielissään ratkaisusta, koska Kouvolan kautta kulkeva rata on Kotkan kautta kulkevaa nopeampi ja halvempi.

Lue myös:

Idässä ja pohjoisessa on eniten tyytymättömyyttä hallituksen infrahankkeisiin – "Soisi tulevan lisää rahaa sinne, missä tavara liikkuu ja Suomen viennin arvo tehdään"

Jukka Pasonen
Lue lisää

Itärata sai sysäyksen eteenpäin: Radan suunnittelua varten perusteilla hankeyhtiö

Itäratapäätöksen on perustuttava faktoihin

Väylävirasto: Valtio ei pysty vaikuttamaan urakoitsijan ja aliurakoitsijan välisiin sopimuksiin, jos teiden talvikunnossapidossa ilmenee ongelmia

Kuljettaja, hiljennä vauhtia: Talven alennetut nopeusrajoitukset astuvat voimaan – ensimmäiset tänään, pääosa ensi viikolla