Politiikka

Liikenne kuntoon biopolttoaineilla, etätyöllä ja kilometriverolla, esittää keskusta – kokoomus poistaisi autoveron kokonaan

Keskusta nostaisi biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta, kokoomus uusisi autokantaa nykyistä tehokkaammin.
Kimmo Haimi
MTK haluaa kasvattaa hajautettua biokaasuntuotantoa EU:n elvytysrahaston avulla.

Keskustan eduskuntaryhmä ei hyväksy autoilun polttoaineverotuksen kiristämistä, vaan koko verosta pitää päästä pikku hiljaa eroon ja ottaa käyttöön satelliittiperusteinen kilometriverotus.

Päästöt saadaan kuriin nostamalla biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta 30:stä 40 prosenttiin 2030 mennessä, etätyöllä sekä väylien parantamisella, todetaan ryhmän maanantaisessa esityksessä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän viime torstaina julkaiseman esityksen mukaan uusien autojen autovero tulisi poistaa kokonaan neljän vuoden kuluessa. Samalla siirrytään päästöjen verotukseen korottamalla ajoneuvoveroa puolet autoveron määrästä.

Puolueen tavoite on, että sähkö- tai biokaasuajoneuvo on aina fossiilista polttoainetta käyttävää kilpailukykyisempi vaihtoehto viimeistään 2030-luvulla.

Kokoomus poistaisi käyttövoimaveron kaasu- ja sähköautoilta ja auton muuntamista kaasuautoksi tuettaisiin määräaikaisesti.

Hallituksen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Sekä keskusta että kokoomus sitoutuvat tavoitteeseen. Lisäksi hallituksen tavoitteena on muuttaa liikenne kokonaan nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä.

Aiemmin tehdyillä päätöksillä päästöt putoaisivat 37 prosenttia vuoteen 2030 mennessä eli uusia keinoja pitäisi löytää 1,5 miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämiseksi vuosittain.

Keskustan laskelmien mukaan liki kolmannes vähennyksestä tulisi etätöiden lisääntymisestä. "Jos miljoona suomalaista tekee liki puolet viikosta etätöitä, päästöt vähenevät 0,44 miljoonaa hiilidioksiditonnia", eduskuntaryhmä laskee.

Paikannukseen perustuva verotus olisi keskustan mielestä nykyistä oikeudenmukaisempi ja poistaisi myös ruuhkamaksujen tarpeen.Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) uskoo, että uudistus olisi mahdollista tehdä siten, että yksityisyydensuoja varmistetaan. Paikannus on jo käytössä useimmissa uusissa autoissa ja puhelimissa.

Kilometriverotuksen taksa olisi kaduilla ja moottoriteillä ruuhka-aikoina selvästi kovempi kuin sorateillä iltaisin.

"Jos mitään ei tehdä, veronkorotukset uhkaavat tulevaisuudessa jatkua ja maksajaksi joutuvat bensa- ja dieselautoilla ajavat. Se ei ole oikein. Autoilun kustannuksilla ei ylipäätään ole varaa enää nousta."

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen noston vaihtoehto on nostaa ammattiautoilun käyttämä polttoaine kokonaan biopohjaiseksi biodieseliksi.

Kaasukäyttöisten raskaiden ajoneuvojen hankintatukea tulee jatkaa ja kaasukäyttöisiin henkilöautoihin tulisi tankata vain biokaasua

Kokoomuksen ohjelmassa ei puhuta biopolttoaineista paitsi kaasun osalta. Auton muuntamista kaasuautoksi tuetaan määräaikaisesti konversiotuella. Synteettiset polttoaineet sekä biokaasu otetaan mukaan jakeluvelvoitteeseen.

Työsuhdeautojen verotusarvo porrastetaan jyrkästi päästöjen mukaan ja kasvatetaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuutta parantamalla niiden houkuttelevuutta kaupungeissa.

Kokoomus tukisi nopeiden raideyhteyksien hankeyhtiöitä vähintään kahdella miljardilla eurolla.

Tieliikenteen päästökauppajärjestelmää tulisi selvittää EU:ssa.

Suomi on kokoomuksen mukaan nyt vanhojen tuontiautojen hautausmaa. Henkilöautokannan keski-ikä on kasvanut 10 prosentilla vuosina 2010–2015 ja ikääntyminen jatkuu.

Autoveron poistaminen kansainvälistäisi suomalaisen autokaupan ja lisäisi alan työllisyyttä. Keskimäärin lähes 20 prosentin autovero hidastaa autokannan kiertoa 2–4 vuodella.

Ajoneuvoveron perusveron progressiota kiristetään siten, että se suosii vähäpäästöisiä autoja.

Sähkön käyttö liikenteessä kasvaa vauhdilla, mutta raskaan kaluston sähköistäminen on vaikeampaa.

Ratkaisuja puolue hakisi biokaasusta ja synteettisistä polttoaineista. Kokoomus odottaa uusia läpimurtoja, esimerkiksi Wärtsilä, St1 ja Kemira suunnittelevat Joutsenoon pilottilaitosta synteettisen polttoaineen tuotantoon vedystä ja hiilidioksidista.

Työsuhdeautojen verotusarvon porrastamisella päästöjen mukaan voidaan päästöjä vähentää merkittävästi.

Asko Autoilijalla on kokoomuksen esimerkissä 2010 valmistettu auto, jonka arvo nykyisen autoveron ollessa voimassa on 10 000 euroa. Tästä autoveroa on jäljellä sama suhteellinen osuus, joka autosta maksettiin uutena, eli esimerkiksi 2000 euroa.

Asko haluaa vaihtaa uuteen samanlaiseen autoon, jonka hinta on nyt autoverollisena 20 000 euroa autoveron ollessa 4000 euroa. Väliraha vaihtoauton ja uuden välillä on 10 000 euroa.

Jos autovero poistuu, laskee hänen vaihtoautonsa arvo 8000 euroon. Vastaavasti uuden auton hinta laskee autoveron verran eli 16 000 euroon. Näin ollen väliraha laskee nykyisestä 10 000 eurosta 8 000 euroon.

Lue lisää

St1 ja SCA ovat perustaneet biopolttoaineisiin keskittyvän yhteisyrityksen – investoi 200 000 tonnin biojalostamoon

Perussuomalaisen Nuorison kansalaisaloite polttoaineverojen alentamiseksi keräsi yli 100 000 allekirjoitusta – "Suomalaisten mitta alkaa olemaan täynnä"

Etätyö ei tuo merkittävää apua liikenteen päästökuurille, hallituksen teettämä selvitys toteaa

Alkuperä ratkaisee