Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

Ympäryskuntia otetaan mukaan MAL-sopimuksiin Jyväskylässä ja Kuopiossa – myös Seinäjokea kiinnostaisi malli

Kuopion seudulla MAL-sopimukseen kaavaillaan kyytipalvelua ja Jyväskylän naapurikunta Uurainen hakee rahoitusta keskustaajaman liikennejärjestelyihin.
Petteri Kivimäki
Ympäröivän maaseudun palveluiden säilyminen edellyttää keskuskaupungeilta uudenlaista ajattelua. MAL-sopimus ei ole yksiselitteisesti kaupunkikeskustojen suunnittelun väline.

Kaupunkiseutujen kehitystä on viime vuonna edistetty maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevilla MAL-sopimuksilla. MAL on koettu uhkaksi maaseudun kehitykselle, mutta siitä voi löytyä myös mahdollisuuksia.

Esimerkiksi Uurainen on Jyväskylän MAL:ssa mukana ja hakee valtion rahoitusta keskustaajaman katujen ja joukkoliikenteen terminaalin rakentamiseen.

Saako Uurainen valtion rahaa, on vielä auki.

Kuopion MAL-suunnitelmassa on yleiskaavapäälikkö Heli Laurisen mukaan kolme osaa: kestävä ja vähähiilinen liikennejärjestelmä, asukkaiden hyvinvointia tukeva elinympäristö sekä elinvoimainen Kuopio-keskus.

Yhdessä viiden naapurikunnan kanssa Kuopio haluaa laajentaa alueen rakentamissuunnitelman seudulliseksi visioksi.

Ensimmäisiä kokeiluun eteneviä toimia on kyytipalvelu.

"Selvitämme yhdessä seudun kuntien kanssa julkisen sektorin maksamien kyytien avaamista, jotta maaseudun ihmisten liikkumisen mahdollisuuksia voitaisiin parantaa", kertoo joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi.

Myös Seinäjoella olisi kiinnostusta liittyä MAL-järjestelmään, ja kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa painottaa, että alueella haluttaisiin valmistautua asiaan ajoissa yhdessä.

Yleisen luottamuksen rakentaminen edellyttää päätöksiltä ennustettavuutta, painottaa kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.).

Kyläkoulua ei siis pidä lakkauttaa, varsinkaan jos kylään on juuri saatu lapsiperheitä. Ennemmin Väätäinen selvittäisi, löytyisikö kaupunkikeskuksesta perheitä, joiden lapset haluaisivat kyläkouluun suuren yksikön sijaan. Matka on yhtä pitkä kumpaankin suuntaan.

Lue myös:

Kaupungeilla kiire vastata maaseutukysyntään

Tytti Määtän kolumni: Laajakaista kaikille – vai sittenkin vain varakkaille

Hallitusneuvottelut: Jyväskylä, Kuopio ja Lahti ovat kiilaamassa Suomen kaupunkien kärkijoukkoon

MAL-sopimus

  • MAL on maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma, jonka tarkoitus on kehittää kaupunkiseutuja.
  • 12-vuotisissa sopimuksissa tähdätään kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen.
  • Siihen voidaan sisällyttää monenlaisia asioita, muun muassa puurakentamisen tukea asuin- ja kerrostaloille.
  • Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseuduilla uudet ohjelmat käynnistyivät tänä keväänä.
  • Hallitusohjelmassa MAL-sopimuksia voidaan tehdä myös yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksille eli Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seuduille.
Lue lisää

Kaupungeilla kiire vastata maaseutukysyntään – Nurmijärvi-ilmiö mennyttä aikaa, nyt tulee hybridi-Suomi

JYP:in kannattajat matkustivat Kuopijjoon museojunalla – lättähattumatka on haluttu kokemus

Viisitoista kertaa maailman ympäri

Helsingin pormestari ampuu jo kovilla