Politiikka

Vanhanen vetoaa "järkevään enemmistöön": "Emme voi tyytyä väestömme hiipumiseen – työperäisen maahanmuuton edistämiseen on otettava aktiivisen myönteinen kanta"

Suomeen tarvitaan muista maista sekä huippuosaajia että aivan tavallisia työntekijöitä, Matti Vanhanen kirjoittaa kolumnissaan.
Pekka Fali
Matti Vanhanen kehottaa suomalaisia kiinnittämään huomiota väestön hiipumiseen ja miettimään siihen ratkaisuja.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ottaa MT:n kolumnissaan kantaa Suomen tulevaisuuden elinvoimaan.

"Emme voi tyytyä näköpiirissä olevaan väestömme hiipumiseen", Vanhanen varoittaa. "Sellainen kehitys heijastuisi väkisinkin kielteisesti koko yhteiskuntaan."

"Ikääntyvä ja pienenevä väestöpohja vaikuttaisi muun muassa yritysten – erityisesti ulkomaisten yritysten – Suomeen tehtäviin investointeihin. Jos tähän tyydymme, meidän pitäisi laatia skenaario siitä, miten viiden miljoonan asukkaan Suomessa asuminen ja palvelut organisoidaan."

Vanhanen rohkaisee lukemaan Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchin selvityksen väestöpolitiikasta alkavana vuonna tarkkaan.

Valtiovarainministerin mukaan työllisyydessä on nyt keskityttävä työuran pidentämiseen sen alkupäässä, kun aikaisemmin on keskitytty eläkkeellesiirtymisen myöhentämiseen.

Hänen mukaansa nyt on haettava ratkaisuja, jotka kohdistuvat suuriin ryhmiin, jotta myönteinen vaikutus yltäisi lukumäärältään kymmeniin tuhansiin.

"Työllisyyttä ja väestökehitystämme ei voida tarkastella ilman maahanmuuttoa. Alkusyksystä tein aloitteen osaajien houkuttelemiseksi Suomeen ja heitä varten luotavasta niin sanotusta pikareitistä työlupien ja muun byrokratian hoitamiseksi", Vanhanen painottaa.

"Huippuosaajien rinnalla on muistettava myös tavalliset työt. Joulun alla nousi esiin Närpiön myönteinen esimerkki. Siellä yrittäjät ja kunta ovat luoneet edellytykset osittain maahanmuuttoon perustuvalle työvaltaiselle yritystoiminnalle kasvihuonealalla, jossa palkkataso ei ole korkea."

Närpiössä työllisyysaste on peräti 83 prosenttia, ja maahanmuutto on ollut sen saavuttamisessa avainroolissa, Vanhanen muistuttaa.

"Viestini tähän liittyen on selvä: kansalaisten järkevän enemmistön on otettava työperäisen maahanmuuton edistämiseen aktiivisen myönteinen kanta."

"Maaseudun hyviä kokemuksia ulkomaisen sesonkityövoiman merkityksestä on monistettava ja samalla pohdittava, miten myös muina vuodenaikoina tätä hyödynnettäisiin."

Lue Matti Vanhasen koko kolumni

Lue lisää

Keskustan Kurvinen: Hallitusohjelmassa on sitouduttu parantamaan maanomistajien omaisuudensuojaa tällä hallituskaudella – MTK:n Viljasen mukaan nykytilanne pakkolunastuksissa muistuttaa laillistettua ryöstöä

Keskustan Hoskonen kertoo keskustan eduskuntaryhmässä käydyn "kriittisen ja asiallisen" keskustelun turpeesta – "En tule äänestämään EU:n elvytyspaketin puolesta"

Keskustan Saarikko: Metsänomistajia ei arvosteta tarpeeksi Suomessa

Kausityöntekijöille myönnettyjen oleskelulupien määrä kasvoi – poikkeusvuosi teki 10 000 hakijan loven oleskelulupiin