Politiikka

MTK:n toiminnanjohtaja tunnustaa, että järjestö tulee tasa-arvoasioissa takamatkalta: "Jos perheissä ei osata tasata lasten huoltoon ja kasvattamiseen kuuluvaa kuormaa, naisten mahdollisuudet toimia kodin ulkopuolella kapenevat"

Jyrki Wallin muistuttaa, että järjestön henkilökunnassa naisia on miehiä enemmän.
Kuvat: Jukka Pasonen, Jarno Mela / Kuvitus: Juho Leskinen

Maaseudun Tulevaisuuden tasa-arvoselvitys (MT 8.1.2021) nosti esiin MTK:n luottamusjohdon vähälukuisen naisvahvuuden. MTK:n nykyisessä johtokunnassa on vain kaksi naista.

Järjestön toiminnanjohtaja Jyrki Wallin muistuttaa, ettei MTK:n johtokuntaa tai johtoryhmää voi verrata suoraan yrityselämän vastaaviin.

”Yrityksissä johtoryhmän jäsenet ovat operatiivisia ihmisiä. Meidän johtoryhmämme ei ole suoraan sellainen.”

Toiminnanjohtaja muistuttaa, että järjestön palveluksessa työskentelevistä yli puolet on naisia.

”MTK:n henkilöstöstä 54 prosenttia on naisia, mutta kun tullaan luottamushenkilöihin, siellä ei samaa tasapainoa ole. Se on aina ollut näin. En sano, että asia sellaisenaan on ok.”

Jyrki Wallin vakuuttaa, ettei ole MTK:n toiminnassa törmännyt syrjiviin käytäntöihin. Tasa-arvo ja avoimuus ovat järjestön henkilöstö- ja luottamusjohdon valinnoissa kaiken aikaa läsnä.

"Avoimuus toteutuu niin yhdistysten, liittojen kuin valtuuskunnan valinnoissa. Kokouksissa paikalla oleva media edesauttaa tämän tavoitteen toteutumista. Avoimuus toteutuu järjestödemokratian näkökulmasta. Mutta toki luottamusmiespuolella on vielä matkaa tasa-arvoon."

"Järjestössä on kaikilla tasoilla enemmän miehiä. Ehkä MTK tulee vähän takamatkalta sukupuolten tasa-arvossa. Mutta tarkoitusperät ovat kuitenkin hyvät."

MTK:n toiminnanjohtaja kertoo, että esimerkiksi valiokuntien valintojen kriteereissä otetaan molempien sukupuolien edustus huomioon osaamisen ja sitoutumisen rinnalla. Wallin suuntaa katseen MTK:n liittoihin sekä maataloustuottajayhdistyksiin ja metsänhoitoyhdistyksiin.

"Kaikki lähtee ehdokasasettelusta. Kun valitaan jäseniä valtuuskuntaan, se on liittojen ja yhdistysten asia. Siellä on paljon ihmisiä paikalla. Jos on hirveen vähän kenttätasolla naisia tarjolla, ei sieltä riitä tyrkylle naisehdokkaita seuraaville portaille. Vaikea on valita naisia, jos ei ole sellaisia tarjolla. Sama koskee nuorten valintaa."

Kiintiöitä Wallin ei MTK:n toimintaan halua.

"En näe sellaisiin tarvetta, mutta järjestödemokratiassahan tämä päätetään. Tavoite on tasapainoinen kokonaisuus, vaikka luvut eivät nyt näytä siltä. On totta, että eihän se siitä muuksi asia muutu, kun saliin katsoo. Porukka on tällä hetkellä miespainotteista.”

”Mutta kyllä nämä järjestön johtopaikoille valikoituneet naiset ovat huipputyyppejä ja kovia osaaja.”

Toiminnanjohtaja näkee, että tie on naisille auki.

”Huolehditaan siitä, että on avoin ehdokasasettelu ja demokraattinen valinta. Jos on innokkuutta, halukkuutta ja mahdollisuus yritystoiminnan ohella, MTK järjestönä tukee, että sukupuoleen ja ikään katsomatta kuka tahansa pystyy tänä päivänä nousemaan ihan mihin tahansa tehtävään.”

Wallin muistuttaa, että naisten koulutustason nousu näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa jo laajalti.

”On mielenkiintoista nähdä tulevaisuuteen. Perheen koulutetumpi tulee olemaan yhä useammin nainen. Tämä näkyy maaseudulla jo vahvasti. Jos tilan ulkopuolella käy jompikumpi töissä, se on todennäköisemmin se nainen.”

Perhepolitiikan vaikutukset näkyvät Jyrki Wallinin mukaan omalta osaltaan naisten edustustehtävissä.

”Kun perhettä perustetaan ja luoja lapsia suo, meidän järjestelmä taitaa tukea sitä mallia, että äiti hoitaa niitä lapsia. Perhe sitoo enemmän naisia. Jos perheissä ei osata tasata lasten huoltoon ja kasvattamiseen kuuluvaa kuormaa, naisten mahdollisuudet toimia kodin ulkopuolella kapenevat.”

Yksi miesten uralla etenemismahdollisuuksia tukeva seikka on toiminnanjohtajan mielestä armeija.

”Suuri osa suomalaisista yrityksistä arvostaa armeijan käymistä. Jos henkilö on osallistunut johtajakoulutukseen, usein rohkeus hakeutua johtajan tehtäviin kasvaa. Pääsääntöisesti armeijan johtajakoulutus on cv:ssä hyvä juttu.”

Lue lisää:

"Naiset vähättelevät usein osaamistaan ja sitä, uskaltavatko puhua" – Tiina Linnainmaa kertoo, kuinka luottamustehtäviin saa järjestettyä ajan ja mahdollisuuden

Vielä pitää pöllyttää miesvallan linnakkeita

Saarioisten toimitusjohtajan mielestä kunnianhimoisia naisia löytyy: "Minulla ei ole sellaista kokemusta, että naiset eivät hakeudu vaativiin tehtäviin"

Naisjohtajien määrässä Suomi on parhaimmillaan keskikastia – edellä muun muassa Kazakstan, Indonesia ja Jamaika

Lue lisää

MTK:n Hakkarainen: "FSC sekoitetaan suojeluun, vaikka se on metsänhoidon työkalu" – talousmetsän lahopuuston lisääminen ei FSC-standardin mukaan velvoita suojeluun

Kunnat hallitsevat 1,5 miljardin euron metsäomaisuutta – MTK kannustaa maa- ja metsätaloutta ymmärtäviä ehdolle kuntavaaleihin

Saarioisten toimitusjohtajan mielestä kunnianhimoisia naisia löytyy: "Minulla ei ole sellaista kokemusta, että naiset eivät hakeudu vaativiin tehtäviin"

MTK haluaa kansan tahdon pakkolunastuksien hillitsemistä lainsäädäntöön