Politiikka

Kuntavetoinen yritysalue tekee kiertotaloudesta totta Pirkanmaalla – jätetaksat Suomen alhaisimmat

Nokian kaupungin kehitysyhtiön luotsaama ECO3-kiertotalousalue on onnistunut houkuttelemaan yksityisiä investointeja.
Sanne Katainen
Uusi jätelaki säilytti osin jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmään. Osassa kunnista kiinteistön omistaja kilpailuttaa jätteenkuljetuksen, toisissa kunnissa kunta kilpailuttaa kuljetukset keskitetysti.

Yksityiset ja kunnalliset yhtiöt ovat pitkään käyneet köydenvetoa jätehuollon järjestämisestä.

Viime vuonna toteutunut jätelain uudistus säilyttää osin kaksoisjärjestelmän, joka sallii kiinteistöille jätteenkuljetuksen kilpailuttamisen itse. Osassa kuntia kunnat kilpailuttavat kuljetuksen keskitetysti kaikkien kiinteistöjen puolesta.

Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verten toimitusjohtaja Sakari Ermala ja kuntaomisteisen Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio ovat ylpeitä seudun tehokkaasta ja kierrätystä suosivasta järjestelmästä ja Nokian kaupungin kanssa kehitetystä ECO3-konseptista.

Vuodesta 2014 kehitetty ECO3-konsepti ja samanniminen alue Nokian Kolmenkulmassa on houkutellut bio- ja kiertotalouden yrityksiä, jotka hyödyntävät ja jalostavat teollisuudesta, energiatuotannosta sekä rakentamisesta syntyneitä sivuvirtoja.

Alueen toimintaan on kaavoitettu 120 hehtaaria maata. Tänä vuonna tarjolle tulee noin 25 hehtaaria lisää yritystontteja. Yrityksissä jalostetaan esimerkiksi rakennuspurkujätettä, elektroniikkaa, tuhkia, metalleja, sähkö- ja elektroniikkaromua, paperia ja kartonkeja, maatalouden sivuvirtoja, biomassoja sekä rengaskumia.

”Aloitimme puhtaalta pöydältä ja olemme todella synnyttäneet teollista toimintaa – ei siis tuettu teollisuutta vaan luotu ihan aidosti uusia yksityisiä investointeja”, Ermala sanoo.

Sanne Katainen
Pirkanmaan Jätehuolto toteuttaa historiansa suurinta investointia. 23 miljoonan euron biokaasulaitos valmistuu alkuvuoden aikana.

Harri Kallio on osallistunut kunnallisten jäteyhtiöiden edunvalvontaan jätelain uudistuksessa.

ECO3-alueen kaltainen toiminta ei Kallion mukaan onnistu, jos kunnallinen jäteyhtiö ei pysty hallitsemaan koko jätevirtaa.

Hän harmittelee, että kunnan kilpailuttamia kuljetuksia vastustavat yrittäjäjärjestöt toimivat samalla vastoin tavoitteita, joita jätelain uudistukselle ja kierrätyksen tehostamiselle asetettiin.

”Jätehuollon vastuiden pirstaleisuus ja sekavuus näyttää pahenevan, vaikka tavoite oli päinvastainen. Harmillista on, että näin kokonaisuuden hallinta katoaa ja samalla vähennetään kiertotaloutta edistävien yritysten mahdollisuuksia.”

Pirkanmaa on asukkaan näkökulmasta Suomen edullisin alue jätehuollossa, Kallio huomauttaa.

”Jos meillä olisi Turun hinnat, keräisimme jätemaksuja 60 miljoonaa euroa ja Vaasan hinnalla jopa 90 miljoonaa euroa enemmän kuin nyt. Kun kunnalliselle yhtiölle tulee materiaalivirtoja, vältytään turhalta lisähinnalta, joka tulee päällekkäisistä kuljetuksista.”

Sanne Katainen
Sekajätteestä saadaan lajittelun kautta arvokkaita jakeita kiertoon.

Ermalan mielestä julkisia yhtiöitä tarvitaan alustojen luomiseksi.

ECO3-alueen konseptikehitys ja kotitalousjätteen ­keräys hoituvat kuntavetoisesti, kun taas teknologia kierrätyksen toteuttamiseksi perustuu eri yritysten innovaatioihin.

Tutkimukseen ja pilotointiin osallistuvat lisäksi yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Nokian kaupunki eli viime kädessä veronmaksajat ovat panostaneet ECO3-alueeseen rakentamalla yritysalueen kunnallistekniikkaa ja markkinoimalla aluetta.

Tuloksena on saatu teollisia investointeja, uusia työpaikkoja sekä kiertotalous- ja ilmastohyötyjä.

Kiertotalouden ja kierrätystavoitteiden asettaminen, kokonaisuuden hallinta ja arvoketjujen luominen yksityisten ja julkisten toimijoiden välille onnistuu luontevasti julkisesti omistetulta yhtiöltä, Ermala sanoo.

”Kiertotaloutta ja ilmastotavoitteita pitää viedä kentälle. Olemme saaneet syntymään sellaista, mistä paljon puhutaan.”

Sanne Katainen
Koukkujärven jätekeskus vastaanottaa muun muassa puujätettä. Läheisellä kiertotalousalueella on useita toimijoita, jotka käsittelevät sitä.

Lue lisää

Yritteliäs kunta on onnellisempi

Kunnat pyörittävät miljardien bisneksiä yhteisillä rahoilla

Jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmä pitää säilyttää

Kuntalaisten ja yrittäjien ääntä on kuunneltava