Politiikka

Pääministeri Sanna Marin: Hallitus vetää esityksen liikkumisrajoituksesta pois eduskunnasta

Asiasta järjestetään Marinin mukaan ylimääräinen valtioneuvoston istunto vielä tänään.
Pääministeri Sanna Marin Säätytalon portailla Helsingissä tänään. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus vetää esityksensä liikkumisrajoituksesta pois eduskunnasta. Syynä on perustuslakivaliokunnan lausunto, jonka mukaan esitys ei perusratkaisultaan ole perustuslainmukainen.

Asiasta järjestetään Marinin mukaan ylimääräinen valtioneuvoston istunto vielä tänään. Hän kommentoi asiaa Twitterissä.

Aiemmin uutisoitiin, että perustuslakivaliokunta näkee paljon perustuslaillisia ongelmia liikkumisrajoituksia koskevissa ratkaisuissa hallituksen esityksessä. Valiokunnan mielestä niitä koskeva sääntely tulee laatia toisin.

"Perustuslakivaliokunta katsoo, että hallituksen esityksen perusratkaisu kieltää liikkuminen kokonaan on oikeasuhtaisuuden vastainen, eikä sitä voi pitää perustuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä", puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Sen sijaan maskipakkoa koskeva sääntely on valiokunnan mielestä perusteiltaan perustuslain mukainen, mutta siitäkin olisi parempi säätää normaalisti ja toistaiseksi voimassa olevassa tartuntatautilaissa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto oli Rinteen mukaan yksimielinen.

Lausunto menee jatkokäsittelyyn hallintovaliokuntaan, jonka tulisi antaa esityksestä mietintö. Perustuslakivaliokunnan mielestä hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista tehdä eduskunnassa. Lausunnossa todetaan, että sääntelyn merkittävyys toisaalta puoltaa valmistelun osoittamista valtioneuvostolle.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan Riikka Purran (ps.) mukaan valiokunta päättää torstaina, voiko esitystä muuttaa eduskunnassa.

"Hallituksen pitäisi ymmärtää antaa uusi esitys", Purra sanoi STT:lle keskiviikkona.

Myös perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) sanoo, ettei käytännössä näe muita mahdollisuuksia kuin laatia kokonaan uusi laki.

"Minusta olisi hyvä, että laki lähetettäisiin heti takaisin valmisteltavaksi", Häkkänen sanoi STT:lle.

Perustuslakivaliokunta vaatii, että esitykseen tehdyt muutokset on saatettava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Perustuslakivaliokunnan mielestä ongelmallisinta on, että lakiehdotuksessa pääsääntönä on kaiken liikkumisen kieltäminen. Sen mielestä tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin. Näitä ovat yksityiset tilaisuudet, kokoontumiset, ryhmässä oleskelu ja asiointi kaupoissa.

"Ongelmallisuutta korostaa lakiehdotuksen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala", Rinne sanoi.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miten perustuslakivaliokunta on arvioinut sitä, miten ihmisten asunnoissa tapahtuviin kokoontumisiin voitaisiin puuttua.

"Puuttuminen yksityisiin tilaisuuksiin, niiden kieltäminen, rajoittaminen tavalla tai toisella hallintovaliokunnan päättämällä tavalla on niitä keinoja, joilla voidaan päästä hallituksen esityksen näkökulmasta niihin tavoitteisiin, joita hallitus on asettanut", Rinne vastasi.

Valiokunta toteaa lausunnossaan pitävänsä virheellisenä käsitystä, jonka mukaan kotirauhan suoja estäisi yksityisten kokoontumisten kieltämisen lailla ja kiellon valvomisesta säätämisestä myös kotirauhan piirissä nyt arvioitavan esityksen mukaisilla välttämättömillä perusteilla.

"Kokoontumista voi rajoittaa myös yksityisissä tiloissa. Perustuslain kotirauhaa koskevasta sääntelystä ei johdu periaatteellista estettä tällaisen sääntelyn toteuttamiselle", Häkkänen sanoi STT:lle.

Perustuslakivaliokunta pitää myös ongelmallisena, että vaikka lakiesityksen otsikossa sanotaan, että kyse on rajoituksista, tosiasiallisesti puhutaan ulkonaliikkumiskiellosta. Kiellon rikkominen taas on lähtökohtaisesti rangaistavaa. Valtaosa arkisesta liikkumisesta saattaa kuitenkin olla sellaista liikkumista, joka ei aiheuta viruksen tarttumisvaaraa.

"Se aiheuttaa rajattoman määrän näitä poikkeuspykälien tarpeita, joita pitäisi täsmällisesti ja tarkkarajaisesti kriminalisoida. Tämä johtaa tilanteeseen, joka katsotaan länsimaiselle oikeusjärjestelmällä vieraaksi eli siihen, että arkista liikkumista pitäisi pystyä mahdollisimman täsmällisesti sääntelemään jokaiselta osalta", Häkkänen totesi tilaisuudessa.

Perustuslakivaliokunta on koko koronaepidemian ajan korostanut, että on tärkeää noudattaa mahdollisimman vähäisen puuttumisen periaatetta.

Lue lisää

Olympialaisten yllä huolia: kasvavat koronatapaukset ja mahdollinen ennätyskuumuus tekevät Tokiosta haasteellisen koitoksen

HS:n tiedot: Kaikilla kiihtymisvaiheen alueilla tulossa voimaan ravintolarajoitukset

THL: Suomessa on todettu 453 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa olevien määrä kasvanut hieman

Suomalaisten tutkijoiden johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa on löydetty koronaviruksen vakavalle muodolle altistavia geenialueita