Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

EU ei ole onnistunut nuorentamaan viljelijöiden ikärakennetta – vain 11 prosenttia Euroopan tiloista hoitaa alle 40-vuotias

Jokaista 40-vuotiasta maatilanomistajaa kohden on kolme yli 65-vuotiasta, kertovat Euroopan komission tilastot.
Juha ROININEN / EUP-IMAGES
Nuorten viljelijöiden tukea halutaan lisätä EU:n tulevassa maatalouspolitiikassa.

Euroopan viljelijöiden ikääntyminen on yksi maaseudun suurimmista haasteista, sanoo Euroopan komissio.

Komission tutkimuksessa tarkasteltiin maatalouspolitiikan vaikuttavuutta vuosina 2014–2020. Komission mukaan on ongelmallista, että maanviljelijät jatkavat työtään myös vanhalla iällä. Vain 11 prosenttia maatiloista hoitaa alle 40-vuotias.

Selvityksessä arvioitiin tärkeimpiä tukia sukupolvenvaihdoksen kannalta: tukea nuorille viljelijöille, investointitukea ja yrityksen perustamistukea.

Vaikka Euroopan unionin maatalouspolitiikan (cap) tukien vaikutus sukupolvenvaihdoksiin on enimmäkseen myönteinen, se on rajallinen erityisesti alueilla, joilla ei ole perusinfrastruktuuria ja -palveluja.

Tuet auttavat uusia viljelijöitä maatilan perustamisessa sekä kattamaan alkuvuosien investointeja. Yksinään ne eivät kuitenkaan riitä poistamaan maatalouden haasteita, kuten maan saatavuutta ja pääomaa koskevia kysymyksiä.

Alueellisella tasolla on todisteita siitä, että tulotuet voivat jopa hidastaa sukupolvenvaihdosta. Tämä johtuu siitä, että vanhemmat viljelijät käyttävät tukia matalien eläkkeiden korvaamiseen. Lisäksi suorat tuet voivat nostaa maan hintoja vähentämällä niiden tarjontaa.

Sukupolvenvaihdoksen tuet parantavat maatilayritysten suorituskykyä ja maatilojen siirtymistä vanhemmalta nuoremmalle sukupolvelle, mutta myönteinen vaikutus riippuu vahvasti sosiaalis-kulttuurisista kannustimista.

Vaikka alle 35-vuotiaiden nuorten tilanomistajien koulutustaso on ajan myötä kasvanut, tiedon saatavuus on edelleen riittämätöntä. Vuonna 2016 yli puolella nuorista maatilojen omistajista oli vain käytännön kokemusta, kun taas kaikkien EU:n viljelijöiden keskiarvo oli noin 70 prosenttia.

Sukupolvivaihdosten nopeuttaminen on yksi komission ehdotuksesta tulevalle maatalouspolitiikalle. Komissio haluaa, että kansalliset hallitukset käyttävät vähintään kaksi prosenttia suorien tukien budjetistaan ​​nuorille viljelijöille. Tämä merkitsisi selvää kasvua nykyisestä 0,8 prosentista.

Euroopan parlamentin, komission ja jäsenmaiden neuvosto neuvottelevat paraikaa EU:n maatalouspolitiikasta. Komissio haluaa parantaa suorien tukien jakamista määrittelemällä "aktiivisen viljelijän", minkä tarkoituksena on kohdentaa tukia entistä oikeudenmukaisemmin.

Lue myös: EU haluaa kipeästi muuttaa viljelijöiden ikärakennetta – nuorten farmarien määrä Euroopassa hälyttävän alhainen

Lue lisää

Naisten osuus unionin viljelijöistä pysynyt pienenä – Kaikissa EU-maissa naisilla ei ole oikeutta sosiaaliturvaan

”Iloa ruokaketjuun!”– johtaja haluaa muuttaa viranomaisen valvojasta valmentajaksi

EU:n viljelijät ikääntyvät

Nuori sikatilallinen: "Tämä työ ei ole pelkkä elämäntapa, vaan täytyy tehdä bisnestä myös"