Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

Video: Essayah torjuu kuntien tekemät yksityisten maiden pakkolunastukset

Kristillisdemokraatit kampanjoi kesän kuntavaaleissa teemalla Koko maa mukana. Puolue vastustaa 18 alueen ja Uudenmaan erillisratkaisun varaan rakentuvaa sote-ratkaisua.
Jaana Kankaanpää
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah torjuu kuntien yksityisten maiden pakkolunastukset. "Tilanteissa, joissa pakkolunastuksia kuitenkin syntyy, maanomistajille kuuluu korvaukseksi käypä markkinahinta."

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah pitää vääränä kehitystä, jossa kunnat pakkolunastavat yksityisten maanomistajien maita.

"Pakkolunastusten ylipäätäänkin pitäisi olla aina viimesijainen keino. Yksityisten maiden pakkolunastuksista ei missään nimessä saa syntyä yleistä käytäntöä, vaan niitä on tehtävä vain pakottavissa tilanteissa", Essayah toteaa.

"Tilanteissa, joissa pakkolunastuksia kuitenkin syntyy, maanomistajille kuuluu korvaukseksi käypä markkinahinta."

Essayahin mielestä kuntien pitää suosia elintarvikehankinnoissaan paikallisia tuottajia.

"Tämä on yksi kuntavaalien pääteemoistamme. Julkisissa elintarvikehankinnoissa tehtävissä tarjouspyynnöissä ja hankintakriteereissä on otettava huomioon paikallisten tuottajien tarpeet."

Essayahin mukaan ala-asteikäisten lasten koulumatkat eivät saisi kasvaa liian pitkiksi.

"Matkoja kannattaa varmasti miettiä enemmänkin minuutteina kuin kilometreinä. Sanoisin, että yli 45 minuutin pituinen matka yhteen suuntaan on ala-asteikäiselle jo liian pitkä koulumatka."

Essayah kavahtaa EU-komission tuoretta esitystä, joka uhkaa tuoda merkittävästi lisää byrokratiaa metsäpolitiikkaan.

Esityksen mukaisesti yli 13 hehtaarin metsätilojen tulisi valmistella ilmastohyötyanalyysi ja raportoida metsänkäyttötapoja 30 vuoden ajan.

"Komissaari Frans Timmermans on lähtenyt kyseenalaistamaan voimakkaasti sen, että metsäpolitiikka kuuluu kansallisvaltioille. Lisäksi metsäpolitiikka ollaan kaikilta osin kytkemässä ilmastopolitiikkaan. Vielä kun metsästrategia on alisteinen biodiversiteettistrategialle, niin on isoja huolia, miten pohjoismainen metsien monikäyttö tulee tunnistettua", Essayah pohtii.

"Suunta on Suomen kannalta erittäin huolestuttava. En tiedä, mitä energiamuotoja täällä kohta voidaan pitää hyväksyttävinä, jos edetään taksonomian mukaan. Pitäisin metsäpolitiikan kansallisessa päätäntävallassa", Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien pomo peräänkuuluttaa vahvaa kotimaista edunvalvontaa EU:n metsäpöydissä.

"En tiedä, miten hallitus on tässä Suomen etua valvonut."

Puolue vastustaa EU:n elvytyspakettia.

"KD ei voi hyväksyä EU:n omien varojen päätöstä, sillä se muuttaa EU:ta yhä enenevästi tulonsiirto-, velka- ja verounioniksi. Elpymispaketin myötä EU:ssa ollaan ottamassa ensimmäistä kertaa yhteisvastuullinen velka EU-budjetin katteeksi, jota EU:n perussopimukset eivät ole alun perin mahdollistaneet."

Sari Essayah oli Euroopan parlamentin jäsen kaudella 2009–2014.

Kotimaisista energiakysymyksistä Essayahia askarruttaa turpeen kohtelu.

"Hallituksen viimesyksyinen turvepäätöshän oli törkeä. Kristillisdemokraateissa näemme, että on käsittämätöntä politiikkaa ajaa tällä tavalla alas omaa huoltovarmuutta."

Essayahin mielestä turvetuottajat on ajettu liian ahtaalle.

"On huolestuttavaa, että eläintaudit voivat alkaa levitä navetoissa, kun luontaisesti antibioottinen kuiviketurvekin on poistumassa harjoitetun politiikan seurauksena."

Sari Essayahin mielestä Marinin hallituksen ajama sote-ratkaisu, joka pohjautuu 18 sote-alueen ja Uudenmaan erillisratkaisun varaan, on liian pirstaleinen.

"KD ei missään nimessä kannata näin monta sote-aluetta. Emme myöskään puolla maakuntarakenteen luomista soten kylkeen. 5–12 hyvinvointialueesta keskusteltiin edellisellä hallituskaudella. Näkemyksemme on, että alle kymmenen sote-aluetta riittäisi hyvin reilun viiden miljoonan asukkaan maassa."

Sote-alueiden lukumäärää olennaisempaa kuitenkin on, miten sosiaali- ja terveyspuolen kustannusten nousua kyetään jatkossa hillitsemään.

”Sote-uudistus pitäisi toteuttaa siten, että kustannusten kasvun hillintä näkyisi selvästi yhtenä tämän uudistuksen päämääränä. Emme ole vakuuttuneet siitä, että Marinin hallituksen ratkaisu rajoittaisi kustannusten kasvua."

KD ei myöskään kannata maakuntaveron käyttöön ottamista.

Lue myös aiemmat puheenjohtajahaastattelut:

Video: "Vaalivoitto Närpiössä ja Vaasassa eivät vielä riitä RKP:lle" – puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson MT:n kuntavaalitentissä

Maria Ohisalolta tyrmäys turvetyöryhmän ehdotukselle kuntien lämpölaitosten verottomuuden nostosta — vaatii myös avohakkuiden lopettamista valtion metsissä

Video: Helsingin pormestariksi pyrkivä Harkimo uskoo puolueensa kasvuun: "Näiden vaalien jälkeen olemme jo varteenotettava tekijä ja eduskuntavaalit ovat päänäyttämömme"

Lue lisää

"Jatkossa käytetään entistä enemmän kivihiiltä, öljyä ja venäläistä haketta", Sari Essayah ennustaa turpeen nopeasta alasajosta

Kristillisdemokraatit lupaa puolustaa kuntien lähidemokratiaa

Essayah pelkää, että valinnanvapaus kaataa koko soten – katso video!

MT:n uusi kolumnisti Sari Essayah: Kohut syövät Sipilän poliittista pääomaa