Politiikka

Sähköautotukea aiotaan korottaa, sähköpaketti- ja kuorma-autoille kokonaan uusi tuki

Päätökset uusista tuista tehdään syksyn budjettiriihessä.
Timo Rintakoski
Sähköpakettiautojen hankintaa aletaan tukea hallituksen hyväksymän liikenteen tiekartan mukaan, päätökset mahdollisen tuen suuruudesta tehdään syksyllä.

Hallitus esittää, että sähköautojen hankintatukea tulisi korottaa. Lisäksi esitetään uutta 2 000–6 000 euron hankintatukea sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille sekä jopa 50 000 euron tukea sähkökuorma-autoille.

Esitykset sisältyvät torstaina annettuun päätökseen liikenteen päästöjen vähentämisen tiekartasta. Lopulliset päätökset tehdään syksyn budjettiriihessä.

Tuki täyssähköauton hankintaan on nykyisin 2 000 euroa. Sille varatusta 24 miljoonasta eurosta vuosina 2018–2021 on käytetty vain 35 prosenttia viime vuoden loppuun mennessä, joten tukea tulisi liikenne- ja viestintäministeriön tiekartan mukaan korottaa.

Täyssähköautojen osuus sähkökäyttöisistä henkilöautoista on Suomessa vain 16 prosenttia, kun se kansainvälisesti on noin 60 prosenttia.

Tavoitteena on, että liikenteessä olisi vuonna 2030 noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa ja 45 000 sähkökäyttöistä pakettiautoa, joista vähintään puolet on täyssähköautoja.

Kaasuautotavoitteena on noin 130 000 henkilö- ja pakettiauton määrä vuonna 2030. Raskaassa kalustossa vastaavat tavoitteet ovat noin 4600 sähköautoa ja noin 6200 kaasukuorma-autoa ja -bussia.

Vuonna 2045 ei fossiilisia polttoaineita tulisi käyttää liikenteessä lainkaan.

Suomessa on arvioitu, että sähköautot tuovat käyttäjilleen säästöä jo nykyisillä hankintahinnoilla, jos

autoilla ajetaan noin 30 000 kilometriä vuodessa.

Pakettiautojen hankintatuki tulisi vuosille 2022–2025. Päästövähennyksen hinta olisi tiekartan mukaan arviolta 1 500 euroa hiilidioksiditonnilta, jos tukisumma uusille kaasukäyttöisille pakettiautoille olisi 2000 euroa ja uusille sähkökäyttöisille pakettiautoille 2000-6000 euroa.

Sähköisten kuorma-autojen päästövähennyksen hinta on 300 euroa hiilidioksiditonnilta, jos hankintatuen suuruus olisi 7500–15 000 euroa

kaasukäyttöiselle kuorma-autolle ja 50 000 euroa sähkökäyttöiselle kuorma-autolle ja jos tukiin olisi

käytettävissä 10 miljoonaa euroa vuodessa, tiekartassa arvioidaan.

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintojen tukeen myönnetään jo nyt 5 000 euroa paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan ja 12 000 euroa nesteytettyä kaasua käyttävälle.

Periaatepäätöksessä todetaan, että etätyön lisääntyminen vähentää autoliikennettä 6–7 prosenttia nykyisestä eri tutkimusten arvioiden mukaan. Päästöjen vähennys on arviolta 1,5 prosenttia.

Polttoaineveroja hallitus ei ole korottamassa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kirjoitti Facebookissa iltapäivällä, että hallitus teki periaatepäätöksen liikenteen päästöjen vähentämisen tiekartasta.

Kirjoituksen mukaan Suomi sitoutui vuonna 2016 silloisten hallituspuolueiden keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen voimin puolittamaan liikenteen päästöt vuodesta 2005 vuoteen 2030. "Kaksi kolmannesta tästä haasteesta on jo aiemmilla päätöksillä saatu ratkaistua. Loppuosa saavutetaan erityisesti edistämällä vähäpäästöistä liikennettä ja etätyötä. Esitykseen ei sisälly polttoaineverojen korotusta."

Vanhasen mukaan uudistus tehdään tavalla, joka huomioi Suomen pitkät etäisyydet ja ammattiliikenteen tarpeet. "Etätyö edistää monia myönteisiä kehityskulkujen maassamme ja nyt myös päästöjen vähenemistä. Biopolttoaineilla ja muilla päästöttömillä energioilla tulee olemaan myös tärkeä osa tässä tiekartassa."

Traficomin arvion mukaan henkilöautoilla tehtävän työmatkaliikenteen arvioidaan vähentyneen vuonna 2020 noin 7 prosenttia etätöiden seurauksena, jolloin etätöistä johtuva päästövähennys olisi arviolta noin 0,095 miljoonaa tonnia vuodessa.

Turun yliopisto on Taloustutkimuksen ja omien aineistojensa perusteella viime vuonna arvioinut etätyön yleistymisen vaikutuksia henkilöautolla tehtävien työmatkojen määrään. Tämän arvion mukaan henkilöautoliikenne työmatkoilla vähenisi noin 6 prosenttia ja työmatkaliikenne kokonaisuudessaan noin 13 prosenttia, jos etätyö toteutuisi jatkossa pysyvämpänä ratkaisuna ja työnantajien tukemana toimintamallina pandemian jälkeen.

Tiekartan mukaan uutena myytävien henkilöautojen määrä kasvaa 120 000 kappaleesta 145 000 kappaleeseen vuonna 2045.

Käytettynä maahantuotujen henkilöautojen määrä pienenisi nykyisestä noin 45 000 kappaleesta noin 35 000 kappaleeseen.

Valtio maksaa romutuspalkkiota hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1 000 – 2 000 euroa.

Juttua korjattu 19.5. klo 11:13: Etätyö ei vähennä liikenteen päästöjä 6–7 prosenttia, vaan liikennettä. Päästöt vähenevät arviolta 1,5 prosenttia.

Lue lisää

Koeajo: Teslan Model 3 kiihtyy nollasta sataan aivastuksen nopeudella

Retro-Mini iskee kattoteltalla matkailuautobuumiin

Autonrenkaat pitäisi vaihtaa samalla kertaa, vähintään samalla akselilla olevat – peräkärryjen ikivanhat renkaat onnettomuusriski

Sähkö- ja hybridiautojen renkaat voivat kulua nopeammin kuin polttomoottoriautoissa