Politiikka

Biokaasun tuesta lähdössä seitsemän, Lukelta viisi ja metsäluonnon hoidosta kaksi miljoonaa euroa – ministeriöt laativat ensiehdotukset kehysriihessä sovittujen leikkausten kohdentamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö on pilkkonut 35 miljoonan euron leikkaustarpeet kahdentoista eri kohteen kesken.
LEHTIKUVA / Mikko Stig
Ehdotuksen mukaan esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön tontille kohdennettu 110 miljoonan euron leikkaus kohdistuisi kokonaisuudessaan väyläverkon kehittämiseen.

Ministeriöt ovat laatineet alustavan ehdotuksen siitä, miten ne toteuttaisivat hallituksen kehysriihessä linjaamat leikkaukset vuoden 2023 budjetista alkaen.

Suunnitelmat käyvät ilmi keskiviikkona järjestetyn valtioneuvoston yleisistunnon oheismateriaaleista.

Liikenne- ja viestintäministeriöön kohdistuva 110 miljoonan euron leikkaus on suurin yksittäisen ministeriön kohtaama leikkaus.

Yleisin leikkaus ministeriötä kohden on 35 miljoonaa euroa. Sen verran ulko-, puolustus- opetus- ja kulttuuri- sekä maa- ja metsätalousministeriön pitäisi kunkin säästää.

Maa- ja metsätalousministeriö on pilkkonut leikkaustarpeet kahdentoista eri budjettimomentin kesken. Suunnitellut leikkaukset kohdistuvat näin:

Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimintamenot 5 miljoonaa euroa

Ruokaketjun kehittäminen miljoona euroa

Peltorakenteen kehittäminen 5 miljoonaa euroa

Ravinnekierrätyksen edistäminen biokaasutuotannolla 7 miljoonaa euroa

Eräät valtionavut 700 000 euroa

Vesivarojen käytön ja hoidon menot 200 000 euroa

Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen 5,35 miljoonaa euroa

Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen 1,37 miljoonaa euroa

Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen 4,13 miljoonaa euroa

Metsäluonnon hoidon edistäminen 2 miljoonaa euroa

Kalatalouden edistäminen 1,75 miljoonaa euroa

Elinkeinokalatalouden edistäminen 1,5 miljoonaa euroa

Hallitus päätti kehysriihessä alentaa eräitä menoja pysyvästi yhteensä 370 miljoonalla eurolla. Se kertoi tuolloin, mihin ministeriöihin leikkaukset kohdistuvat, mutta niiden tarkempia kohteita ei eritelty. Tällainen erittely on julkaistu nyt ensi kertaa.

Apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko valtiovarainministeriöstä kertoo STT:lle, että ministeriöt ovat tämän jälkeen laatineet ehdotukset virkatyönä.

Klimenko korostaa, että suunnitelmat ovat alustavia ja ministeriöt voivat kohdentaa ne uudelleen. Lopulliset päätökset on tarkoitus tehdä vasta ensi vuonna. Hänen käsittääkseen jokainen ministeriö on kuitenkin kuitannut tämänhetkisen ehdotuksen omalta poliittiselta johdoltaan.

Ulkoministeriö supistaisi summan kokonaisuudessaan varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. Päätös ei ole yllätys, sillä asiaa ennakoitiin ministeriöstä STT:lle jo viime viikolla.

Puolustusministeriö jakaisi säästötarpeen tasan puoliksi Puolustusvoimien toimintamenojen ja puolustusmateriaalihankintojen kesken. Viime viikolla hallituslähteistä kerrottiin STT:lle, että puolustus- ja liikenneprojektien leikkaukset tuskin hautaavat mitään hankkeita, vaan pikemminkin pidentävät niiden kestoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä säästö kohdistuisi Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoihin ja strategiseen tutkimusrahoitukseen.

Valtiovarainministeriö vähentäisi kunnille peruspalvelujen järjestämiseen tarkoitetusta valtionosuudesta 24 miljoonaa euroa.

Sisäministeriö leikkaisi poliisitoimen toimintamenoja runsaalla 3,8 miljoonalla eurolla ja Rajavartiolaitoksen toimintamenoja 1,6 miljoonalla osana omia supistuksiaan.

Leikkauksia arvioidessa on syytä huomioida, että monet kohteet ovat hallituskauden aikana saaneet tuntuvasti lisärahoitusta.

Juttua päivitetty 12.5.2021 klo 19:35. Otsikko muutettu ja juttuun lisätty tarkat summat maa- ja metsätalousministeriön leikkauskohteista.

Lue lisää

“Pohjaveden pinnan hallinta suometsissä on avaintekijä" – suometsien kestävään hoitoon kehitellään uutta suunnitteluvälinettä

Populismi on populismia, tarttuipa siihen turveäijä tai akatemiatutkija

Ylivelkaantunut ansaitsee uuden mahdollisuuden

Suomella rajusti julkista velkaa – Vanhanen puolustaa hallituksen toimia velkasuhteen taittumisella