Politiikka

EU toruu Suomea jätteitä koskevien direktiivien laiminlyönnistä – virheiden korjaamiseen aikaa kaksi kuukautta, muuten uhkaavat oikeustoimet

Euroopan komissio muistutti Suomea neljän eri jätedirektiivin noudattamisesta.
Sanne Katainen
Kuvassa kerätään romua Heinolasta.

Euroopan komissio on antanut Suomelle neljä muistutusta jätteitä koskevien direktiivien noudattamisesta. Komission mukaan Suomi ei ole saattanut omaa lainsäädäntöään riittävästi jätevirtoja, kaatopaikkoja, jätehuoltoa eikä pakkauksia ja pakkausjätettä koskevien direktiivien mukaiseksi.

Muistutuksista kerrotaan Euroopan komission Suomen-edustuston tiedotteessa.

Jätevirtojen osalta kysymyksessä on direktiivi (EU) 2018/849, jolla muutettiin aiempia romuajoneuvoista, akuista sekä sähkö- ja elektroniikkaromusta annettuja direktiivejä. Tavoitteena on parantaa ajoneuvomateriaalien ja elektroniikkaromun kierrätystä.

Kaatopaikkadirektiivissä puolestaan otetaan käyttöön uusia rajoituksia jätteen sijoittamisessa kaatopaikalle ja rajoitetaan kaatopaikalle joutuvan yhdyskuntajätteen osuus kymmeneen prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Lisäksi direktiiviin sisältyy edellytys kaatopaikalle vietävän yhdyskuntajätteen laadunvalvonta- ja jäljittämisjärjestelmän käyttöönotosta.

Jätehuollon osalta kyseessä on esimerkiksi jätteiden syntymisen ehkäisemiseen tähtäävien sääntöjen lujittaminen ja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen. Pakkausjätedirektiivi taas edellyttää jäsenmailta toimenpiteitä pakkausjätteen vähentämiseksi ja pakkausten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission lausuntoihin ja tehdä tarvittavat muutokset, tai asiat voidaan viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen. Aivan yksin Suomi ei kuitenkaan jätenuhteidensa kanssa ole: Jätevirroista muistutuksen sai Suomen lisäksi kuusi jäsenmaata, kaatopaikoista 12 jäsenmaata, jätehuollosta 16 jäsenmaata sekä pakkauksista ja pakkausjätteestä Suomen lisäksi 12 jäsenmaata.

Suomen kanssa kaikista neljästä direktiivistä muistutuksen saivat Kreikka, Kroatia, Luxemburg ja Malta.

Näiden muistutusten lisäksi Kreikkaa muistutettiin myös Mykonoksen kaatopaikan saattamisesta EU:n jätepuitedirektiivin tasolle. Nykyisellään kaatopaikka esimerkiksi saastuttaa pohjavettä, ja sen biokaasu pääsee vapaasti ilmakehään.

Lisäksi esimerkiksi Belgia sai komissiolta kehotuksen varmistaa yhdyskuntavesien asianmukainen käsittely. Komissio katsoo Belgian laiminlyöneen yhdyskuntavesien keräämis- ja käsittelyvelvoitteensa ainakin yhdessätoista taajamassa.

Lue lisää

EU-komissio kehottaa jäsenmaita jatkamaan talouden tukemista ensi vuonnakin

Haasteet eivät lopu elpymispakettiin

EU-komissio ehdottaa matkustusrajoitusten höllentämistä rokotetuille EU:n ulkorajoilla

Suomi vastasi EU-komissiolle: Maahantulorajoitukset ovat tällä hetkellä välttämättömiä