Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

Video: Pitääkö lääkäripalvelu olla saavutettavissa oman kunnan alueella? – MT:n kuntavaalitentissä pääministeri Sanna Marin

Marin kommentoi videolla myös sitä, miten sote- ja maakuntaverouudistus muuttaisivat kuntien asemaa.

Pitäisikö kunnallisveron tuotto jakaa vakituisen asuinkunnan ja toisen asuinkunnan kesken?

Tämä kaksoiskuntalaisuus on sellainen kysymys, joka aika ajoin nousee esille ja siitä keskustellaan. Tätä on viime vaalikaudella selvitetty ja todettu silloin, että siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia ja haasteita. Me haluamme edistää monipaikkaisuutta, mutta varsinaisesti kaksoiskuntalaisuutta ei tämä hallitus edistä. On kuitenkin tärkeää, että ihmiset voivat työskennellä sieltä kunnasta käsin, mistä haluavat.

Saako kunta hyötyä taloudellisesti yksityisen maan pakkolunastuksista?

Lähtökohdan pitää olla se, että lunastusoikeutta käytetään vain silloin, kun se on välttämätöntä. Tietenkin ensisijaisesti pitää pyrkiä löytämän maanomistajan kanssa yhdessä ratkaisu hyvässä yhteistyössä ja yhteishengessä. Pakkolunastus on viimesijainen keino, ja sitä ei pitäisi käyttää taloudellisessa hyötymistarkoituksessa, vaan ennen muuta silloin, jos muita vaihtoehtoja ei ole ja yksityinen maanomistus haittaa kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä

Tuleeko kunnan suosia lähituottajia elintarvikehankinnoissa?

Olisi hyvä, että kunnat hankkisivat lähellä tuotettua. On kyse sitten ruuasta tai muutoin lähellä tuotetuista asioista. Hankintalaki mahdollistaa kyllä sen, että kilpailutetaan tavalla, jolla voidaan hankkia myös lähellä olevilta tuottajilta. Se vaatii tietenkin hankintaosaamista ja se sitä, että hankinnat ovat kohtuullisen kokoisia, eli riittävän pieniä. Silloin kilpailutuksiin voivat osallistua myös pienemmät toimijat.

Pitäisikö päätösvalta susien kaatoluvista siirtää kunnille?

Me katsomme, että on hyvä, että riistakeskus myöntää kaatoluvat. Emme kannata sitä, että päätösvalta siirrettäisiin kunnalliseen päätöksentekoon.

Mikä on alakouluoppilaan pisin hyväksyttävä koulumatka? Entäs toisen asteen opiskelijan?

Tämä tietenkin vaihtelee siitä, missä päin suomea asutaan. Lähtökohta on se, että päiväkodit ja koulut sijaitsevat lähellä. Mikäli eivät sijaitse, niin koulukuljetus pitää järjestää niin, että koulu on kuitenkin hyvin saavutettavissa. On selvää, että kunnat ovat hyvin erilaisia ja esimerkiksi Lapissa etäisyydet ovat pitkiä. Kun kouluun on matkaa, pitää koulukuljetusten toimia.

Myös toisen asteen koulutuksen saavutettavuus lähellä on tärkeää paitsi opiskelijoiden kannalta, myös siksi, että voidaan turvata osaavan työvoiman saatavuus kaikkialla suomessa. Tietenkin toisella asteella painotukset ovat erilaisia ja tiettyjen alojen tai aineiden perässä voi mennä pidemmänkin matkan päähän.

Pitääkö lääkäripalvelu olla saavutettavissa oman kunnan alueella?

Perustason palveluiden pitää olla saavutettavissa mahdollisimman lähellä oman kunnan alueella. Kunnan sisälläkin välimatkat voivat kuitenkin olla melko pitkiä, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla. Tietenkin on myös ratkaisuja, joissa palveluita on koottu yhteen. Esimerkiksi Siun soten alueella on tällainen kokonaisuus on toiminut hyvin. Siellä on otettu askeleita nykyisen soteuudistuksen suuntaan jo aikoja sitten.

Katso videolta myös Marinin arvio siitä, miten soteuudistus ja maakuntavero toteutuessaan muuttavat kuntien vastuita ja mahdollisuuksia.

Lue lisää

Gallupit: Perussuomalaiset ottamassa historiallisen kannatushypyn, kokoomuksen porskutuksen takana on taitava kampanjointi

Paikalliset poliitikot ansaitsevat ison arvon

Marin vastaa vihreiden syytöksiin sooloilusta metsälinjassa: "Ei ole näin, olen edustanut hallituksessa muodostettuja kantoja"

Podcast: Kuinka kepulainen lehti MT oikein on? Päätoimittaja Jouni Kemppainen vastaa ja paljastaa sunnuntain vaalistudion vieraan Mansikkamäen päivälypsyssä