Politiikka

Komissio: Maaseudun houkuttelevuutta heikentävät työpaikkojen puute ja kehittymätön infrastruktuuri – EU:n päämääränä saada maaseudusta vahvempi

Komissio on esittänyt EU:n maaseutualueita koskevan pitkän aikavälin vision.
Jukka Pasonen
Maaseutuvision päämääränä on parantaa työllistymismahdollisuuksia, infrastruktuuria ja palvelujen saatavuutta.

Euroopan komissio esittää toimintasuunnitelmaa, jolla EU:n maaseutualueista saadaan entistä vahvempia ja selviytymiskykyisempiä.

Koska maaseutualueiden väestö on vanhempaa kuin kaupunkialueilla ja vähentyy tulevalla vuosikymmenellä, EU:lta vaaditaan uusia, tehokkaita toimenpiteitä.

Maaseutualueiden houkuttelevuutta heikentävät komission mukaan yhteyksien ja työllistymismahdollisuuksien puute, alikehittynyt infrastruktuuri ja palvelujen rajattu saatavuus.

Keskiviikkona julkaistulla EU:n maaseutualueita koskevalla pitkän aikavälin visiolla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin ja huolenaiheisiin.

Uudessa maaseutusopimuksessa on mukana EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoita, jotka tukevat vision yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Jotta maaseutualueista saadaan vahvempia, komissio aikoo lisätä maaseutuyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja helpottaa innovointia.

Vision muina tavoitteina on parantaa liikenne- ja digitaaliyhteyksiä.

Toimeenpanon kannalta tärkeitä asioita ovat yhteinen maatalouspolitiikka ja koheesiopolitiikka. Tähän sisältyvät maatalouden viherryttäminen ja monipuolisten mahdollisuuksien tarjoaminen koulutukseen ja työntekoon.

Tänään keskiviikkona esitelty pitkän aikavälin visio on ensimmäinen askel maaseutualueiden vahvistamisessa. Komissio käynnistää vuoden 2021 loppuun mennessä alueiden komitean kanssa prosessin, jossa tarkastellaan vision tavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää

Voimaa ja hyvinvointia maisemasta

Haave, jonka voi toteuttaa

Lomakausi kunnille valtava mahdollisuus

Instagram-tili @viettelystenviitasaari taltioi kaveriporukan kesäelämää maalla – ilmainen kesäasuminen houkutteli nuoria aikuisia pohjoiseen Keski-Suomeen