Politiikka

Energiateollisuus kritisoi luonnonsuojelulain valmistelua: "Ympäristöministeriön esitys on riittämätön tehokkaan, toimivan ja ennakoitavan lainsäädännön perusteeksi"

Energia-alan kannalta lain tärkein ulottuvuus liittyy maankäyttöä tarvitsevien investointihankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin ja hyväksyttävyyteen. Energiateollisuus pitää tärkeänä, että luonnonsuojelulaki säilyisi ennakoitavana hankekehittäjän kannalta.
Carolina Husu
Energiateollisuus pitää ympäristöministeriön tapaa valmistella luonnonsuojelulakia yksipuolisena ja epätasapainoisena.

Energiateollisuuden mukaan uuden, valmistelussa olevan luonnonsuojelulain tavoitteet luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ovat oikeita. Eri alojen asiantuntijoita ei kuitenkaan ole kuultu riittävän monipuolisesti lainvalmistelussa, Energiateollisuuden tiedotteessa kritisoidaan.

"Uudistuksen tavoitteet ovat oikeat, mutta ympäristöministeriön esitys on riittämätön tehokkaan, toimivan ja ennakoitavan lainsäädännön perusteeksi. Lausuntomateriaalissa ei ole valmistelutyöryhmän näkemyksiä, mitä pidän hyvin valitettavana", Energiateollisuuden ympäristöasiantuntija Heidi Lettojärvi toteaa.

Energia-alan kannalta lain tärkein ulottuvuus liittyy maankäyttöä tarvitsevien investointihankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin ja hyväksyttävyyteen. Energiateollisuus pitää tärkeänä, että luonnonsuojelulaki säilyisi ennakoitavana hankekehittäjän kannalta. Pitkäaikaisten investointien suunnittelu ja toteuttaminen ei ole mahdollista, jos näkymä ei ole ennustettavissa.  

"Avoin kysymys on, että millaisilla edellytyksillä luonnonsuojelulaki mahdollistaa jatkossa päästöttömän energiantuotannon ja energiansiirtoon tarvittavan infran lisärakentamisen. Tuulivoimaan, aurinkovoimaan ja vesivoimaan liittyy aina omat ympäristöhaasteensa, mutta ilman niitä meillä ei ole päästötöntä energiantuotantoa", Lettojärvi sanoo.

Ympäristöministeriö ehdottaa lakiin uusia keinoja lajien ja luontotyyppien suojelun vahvistamiseksi. Osa luontotyypeistä olisi suojeltuja ilman erillistä suojelupäätöstä ja viranomaisille säädettäisiin uusi velvollisuus ottaa huomioon uhanalaiset lajit ja luontotyypit kaavoituksessa ja luparatkaisuissa.  

Ympäristöministeriön lakihankkeen myötä kaavoituksen ja luvituksen edellytykset muuttuvat. Luontoarvot korostuvat siten, että kaava- ja lupamenettelyiden ennakoitavuus heikentyy ja muu maankäyttö voi joutua ennakoimattomasti väistymään suojelun tieltä. Esitykseen sisältyy myös velvollisuus kompensoida luontohaitat hankealueen ulkopuolella, kun hankkeeseen tarvitaan poikkeus suojelusta. 

"Laissa esitetyn kompensaation tulee olla vapaaehtoinen, jotta se voi tarjota mahdollisuuden luontoarvoja heikentävienkin hankkeiden toteuttamiseen kustannustehokkaasti. Ekologinen kompensaatio tulisi siis nähdä mahdollisuutena hankkeen hyväksyttävyyden lisäämiseksi, ei ainoastaan pakollisena lisävelvollisuutena", Lettojärvi toteaa.

Lue lisää

Turveyrittäjä vaihtaa aurinkovoimaan – Marko Nummijärvi: ”Suolla on oltu ja toimittu ja nyt tehdään suolle uutta juttua"

Aurinkopaneelit täyttävät turvesuon: EPV Energian huikeat havainnekuvat näyttävät Heinisuon uuden elämän 140-hehtaarisena aurinkovoimalana

Kuvat: Miljoonan aurinkopaneelin voimala tulee tälle turvesuolle – Pallonevalle rakennetaan 560 jalkapallokentän laajuinen paneelilakeus

Aarre: Tuntsa on mainio kohde sekä retkeilijöille että vaeltajille – ”Täältä löytyvät kaikki Lapin metsämuodot”, sanoo alueella 40 vuoden ajan liikkunut Tero Vuolle