LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Politiikka

Kansallispuistojen kävijämäärät tuplaantuneet, metsästysturvallisuus huolettaa Metsähallitusta – viime vuoden onnettomuus UKK-puistossa metsästysrajoitusten taustalla

Metsähallitus esittää lisärajoituksia Pohjois-Suomen kansallispuistoissa metsästykseen. Metsästäjäliiton mukaan niille ei ole tarvetta.
Reijo Vesterinen, Sanne Katainen, Miska Puumala
Metsästäjäliitto esittää metsästysammunnan abc-kurssia pakolliseksi edellytykseksi metsästyskortin saamiselle. "En ota kantaa siihen, onko metsästäjien aseenkäsittelytaidot nyt riittämättömiä, mutta aina voi tehdä paremmin", liiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola toteaa.

Viime vuosi oli metsästäjille vaikea. Metsillä tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joiden johdosta erityisesti kansallispuistoissa tapahtuva metsästys on herättänyt keskustelua.

Kansallispuistoissa saa metsästää vain Pohjois-Suomessa tietyillä alueilla, ja lupa koskee vain kuntien asukkaita.

Metsähallitus ehdottaa nyt metsästysrajoituksia Pohjois-Suomen suojelualueiden vilkkaimmille retkeilyalueille.

Rajoitushakemusten taustalla on Urho Kekkosen Kansallispuistossa viime syksynä tapahtunut pyöräilijän kuolemaan johtanut metsästysonnettomuus, mutta jo ennen sitä oli käynnissä ympäristöministeriön käynnistämä kansallispuistojen kokonaisturvallisuusselvitys. Selvitys aloitettiin, sillä kansallispuistojen kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa.

"Metsähallituksen metsästysturvallisuusselvityksen perusteella meiltä on lähtenyt hakemukset metsästysrajoituksista aluehallintovirastoihin sekä Lapin että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun osalta.", Erkki Turtinen, Metsähallituksen erätalouspäällikkö Pohjanmaan-Kainuun Eräpalveluista kommentoi.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa asia on jo tuttu.

"Täällä olemme hakeneet rajoituksia vuodesta 2000 alkaen, ja niitä on aina myönnetty viideksi vuodeksi kerrallaan", Turtinen toteaa.

Metsästysrajoitukseen haettavia alueita on nyt tehdyn turvallisuusselvityksen yhteydessä hieman laajennettu, ja uutena on tullut Hossan kansallispuiston luontokeskuksen lähialue.

"Lapissa asia on herättänyt runsaasti keskustelua. Riistanhoitoyhdistykset ja kunnat suhtautuvat kriittisemmin kuin Pohjois-Pohjanmaalla, kun tämä on heille uusi asia", Turtinen sanoo.

Alun perin tarkoitus oli saada rajoitukset voimaan jo uuden metsästysvuoden alkaessa 1. elokuuta mennessä. Niin nopeasti asiasta tuskin päätetään, sillä Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt Metsähallitukselta lisää perusteluja siitä, miksi kielto olisi yleisen turvallisuuden kannalta erityisen tärkeää.

Metsähallitus voi itse rajoittaa lupametsästystä, mutta kaiken metsästyksen tietyllä alueella voi kieltää vain aluehallintovirastot.

"Koimme, että metsästysturvallisuusselvityksen ja rajoitushakemusten tekeminen ovat meidän vastuulla, mutta odottelemme aluehallintovirastojen päätöksiä neutraalilla mielellä ja toimimme sitten niiden mukaan", Turtinen toteaa.

Pyöräilijän kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui Urho Kekkosen kansallispuiston syrjäisessä osassa, jollaisiin metsästysrajoituksia ei esitetä.

Suomen Riistakeskuksen Klaus Ekman toteaa, että Metsähallituksen selvityksessä nostettiin esiin muun muassa ajantasaisen tiedon saaminen vilkkaassa käytössä olevista alueista. Esimerkiksi Oma riista-palveluun on tällä hetkellä teknisesti mahdollista laittaa rajoitusalueet näkyviin, mikäli ne on saatavissa digitoituna aineistona.

Metsästäjäliiton mukaan erityisiä rajoituksia metsästykseen ei tarvita.

"Viime vuonna oli paljon pahoja tilanteita ja meidän tulee arvioida, miten voisimme parantaa turvallisuutta. Yksittäisestä onnettomuudesta tulee ottaa opiksi, mutta ei tehdä liian suuria johtopäätöksiä", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola toteaa.

"Olemme viime vuoden lopulla esittäneet metsästysammunnan abc-kurssia pakolliseksi edellytykseksi metsästyskortin saamiselle", Silpola sanoo.

Tällä hetkellä kurssi on vapaaehtoinen, ja kortin saamiseen riittää teoriapohjainen tutustuminen ammuntaan.

"Tavoitteena on, että tulevat metsästäjäpolvet olisivat taitavampia kuin aikaisemmat. Maailma kehittyy, ja uusi metsästäjäsukupolvi ei välttämättä saa aseen käsittelyyn oppia vanhemmiltaan tai armeijasta. Muutos on kuitenkin hidasta", Silpola lisää.

"En ota kantaa siihen, onko metsästäjien aseenkäsittelytaidot nyt riittämättömiä, mutta aina voi tehdä paremmin."

Metsästäjäliitto korostaa huomiovärien käyttämistä metsästäessä. Kesän lopulla on myös tulossa päivitetyt turvallisuusohjeet seuruejahtien metsästyksen johtajille.

Suurin metsästyspaine on eteläisessä Suomessa, sillä siellä on eniten liikkujia, metsästäjiä ja riistaakin.

"Yhteiselo metsässä liikkujien kesken on aikaisemminkin sujunut, ja sitä on vaalittava myös jatkossa", Silpola painottaa.

Ampuma-aseella tapahtuvia metsästysonnettomuuksia tapahtuu vuosittain 5–20, joista kuolemaan johtaa 0–2. Vuosittain tehdään laskennallisesti 5,5 miljoonaa metsästyspäivää ja metsästäjiä on Suomessa tällä hetkellä 310 000.

Valtaosan onnettomuuksista aiheuttavat vahinkolaukaukset.

Suomen Partiolaisten metsäryhmän puheenjohtaja Petri Salovaara iloitsee lisääntyneestä ulkoilusta ja siitä, että metsästyksen pelisäännöistä puhutaan nyt laajemmin. Hän muistuttaa, että metsissä kulkeminen on kuitenkin pääosin hyvin turvallista.

"Metsä on lähtökohtaisesti turvallinen paikka ja innostava oppimisympäristö. Kannustamme kaikkia luonnossa liikkumiseen", Salovaara sanoo.

Ulkona ollessa on kuitenkin aina muistettava pitää huolta turvallisuudesta. Retkeilyn kannalta keskeisillä alueilla metsästyksen turvallisuus entisestään korostuu. Metsästysaikaan partiolaisia kehotetaan käyttämään näkyviä vaatteita ja välttämään liikkumista siellä, missä metsästys on käynnissä.

"Partiossa riskeihin varaudutaan huolella ennalta. Partiolaisilla on retkillä mukanaan esimerkiksi säänmukainen vaatetus ja vaihtovaatteet, olosuhteisiin sopiva majoite, kartta, kompassi ja ensiapuvälineet."

Välineiden käyttöä harjoitellaan etukäteen. Partiossa myös opetellaan paljon hätäensiaputaitoja ja partiolaiset käyvät ahkerasti ensiapukursseilla. Toimiva matkapuhelin kulkee mukana varmuuden vuoksi.

Tärkeää on myös tietää luonnossa liikkumisen taitoja ja sääntöjä sekä tuntea esimerkiksi jokamiehenoikeudet sekä niihin liittyvät luonnossa kulkijan velvollisuudet.

Lue lisää

Kaikista susiluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin – valittajat vaativat metsästykseen myönnetyille poikkeusluville myös täytäntöönpanokieltoa

Aarre: Lapinjärvellä asuva maanviljelijä Matti Vilén metsästää valkohäntäpeuroja omilla maillaan – Riistapellolla Vilén kasvattaa viljaa ja härkäpapua

Susijahti alkoi Ruotsissa – reilun kuukauden aikana on lupa kaataa 27 sutta

Yle uutiset: Myllykoski huolissaan uhanalaisten lintujen metsästyksestä – vaatii tappamisen vähentämistä