Politiikka

Hallitus esittää kiristyvää vähimmäishenkilöstömitoitusta lastensuojeluun

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta alkaen.
LEHTIKUVA / Vesa Moilanen
Esityksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa sekä turvata lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen.

Hallitus esittää asteittain kiristyvää vähimmäishenkilöstömitoitusta lastensuojelun sosiaalityöhön. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa sekä turvata lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan tutkimustieto osoittaa, että lastensuojelun asiakkaana olevien lasten hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta lisäävät työntekijöiden pysyvyys ja aika, joka työntekijöillä on käytettävissään kunkin lapsen asiassa.

"Henkilöstömitoituksella voidaan vähentää sosiaalityöntekijän työkuormitusta ja näin parantaa sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia perehtyä lapsen asioihin ja sosiaalityön tekemiseen lapsen edun mukaisesti", STM kirjoittaa tiedotteessaan.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta alkaen.

STM:n mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän rajaus edellyttää alan työntekijämäärän lisäämistä. Lastensuojelussa pitäisi lain voimaan tullessa työskennellä 80 ja kaksi vuotta lain voimaan tulon jälkeen kaikkiaan 359 uutta työntekijää nykyiseen verrattuna.

Uudistus edellyttää STM:n mukaan myös koulutuslisäyksiä. Sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkoja pitäisi ministeriön mukaan lisätä 200 paikalla vuosina 2022–27.

Lue lisää

Terveyden ja sosiaalialan ammateissa edelleen suurta pulaa työntekijöistä

Päivähoitoa kyllä, mutta hyvää vai huonoa?

Kouluissa tapahtuneisiin pahoinpitelyihin puuttuvat useat viranomaiset lastensuojelua myöten – rangaistusten sijaan pyritään sovitteluun

THL:n raportti: Lastensuojeluilmoitusten ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi viime vuonna