Politiikka

Yrittäjägallup: Työvoimaa tarvitaan nyt erityisesti maaseudulla

Suomen Yrittäjien tekemän tutkimuksen mukaan maaseudun pk-yrityksillä halu työvoiman palkkaamiseen on nyt jopa kovempi kuin pääkaupunkiseudulla.
Petteri Kivimäki
Monien teollisuuslaitosten linjastot huutavat tyhjyyttään. Erityisen huutava tarve työntekijöille maaseudulla alueilla, jonne on kertynyt paljon samantyyppistä teollisuutta.

Maaseudun pk-yritykset olisivat nyt halukkaita palkkaamaan työvoimaa, jos työllistämisestä tehtäisiin nykyistä joustavampaa.

Elokuussa tehdyssä tutkimuksessa reilut 1 000 pk-yrittäjää kertoi, kuinka he loisivat lisää työpaikkoja Suomeen. Tasavahvoiksi keinoiksi koettiin muun muassa määräaikaisten sopimusehtojen joustot sekä palkkatuen ja paikallisen sopimisen lisääminen. Yhtä keinoa ei noussut yli muiden, mutta minimipalkkojen laskeminen nykytasosta oli keinoista selvästi epäsuosituin.

Maaseudulla halu työllistämiseen oli jopa suurempaa kuin pääkaupunkiseudulla kaikissa esille nostetuissa työllistämistoimissa. Kun esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämistä piti pääkaupunkiseudulla merkittävänä työllistämisen ehtona 46 prosenttia yrityksistä, luku oli Itä- ja Pohjois-Suomessa 55 prosenttia ja Etelä-Suomessa 61 prosenttia.

"Työvoimapula tulee nyt joka paikassa vastaan – niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Se hidastaa yritysten kasvua. Tilanteen korjaamiseen tarvittaisiin työmarkkinauudistuksia", sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Korjaaviksi toimiksi hän nostaa erityisesti paikallisen sopimisen lisäämisen, oppisopimusjärjestelmän ja työttömyysturvan uudistamisen sekä ulkomaisen työvoiman käytön.

"Kaikille opinnoistaan Suomessa valmistuville pitäisi olla mahdollisuus oleskelulupaan automaattisesti. Lisäksi ulkomailta tulevien työlupien myöntämistä pitäisi helpottaa niin, ettei niiden vuoksi tarvitse matkustaa päiväkausia."

Keskeisimmäksi asiaksi työllistämisessä Pentikäinen näkee 5–9 hengen yritysten toiminnan ja rekrytointien helpottamisen.

"Juuri tämänkokoisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa. Tarvitsemme sopivasti työntekijöitä ja yrittäjiä, mutta nyt monet yritykset pyrkivät välttämään rekrytoinnit ja korvaamaan ne verkostoyrittäjyydellä."

Lue lisää:

Betonijätti harkitsee toimintojen keskittämistä vain 1 300 asukkaan Kyyjärvelle – investoinnin esteeksi voi muodostua ankara kilpailu työvoimasta

Asiantuntijoiden mukaan työvoimapulaan on vain yksi nopea ratkaisu – "Osaajapula koskee jo lähes kaikkia aloja ja koko Suomea"

Pääkirjoitus: Työmarkkinoilla on krooninen kriisi

Lue lisää

Teollisuusliitto pyrkii kirjekampanjalla yritysten kanssa sopimuspöytään – uusintakutsuja lähetetty kieltäytyjille

"Korona-aika oli työpaikkojen luottamuskoulu" – enää paluuta vanhaan läsnätyöruljanssiin ei ole, EK ja Yrittäjät arvioivat etätyön jatkoja

Kysely: Yrittäjistä reilu kolmannes ei halua palkata uusia työntekijöitä

Oppisopimuskoulutuksella uusia osaajia