Politiikka

Keskustan Honkosen mukaan Suomen on haastettava komissio EU-tuomioistuimeen: "Tällainen toimintaa heikentää päätöksentekokykyä EU-asioissa"

Komissio vie EU:ta vaaralliseen suuntaan ajamalla kestävän rahoituksen taksonomiaa eteenpäin delegoiduilla säädöksillä, sanoo Petri Honkonen.
Jaana Kankaanpää
"Delegoidun säädöksen käyttäminen luo uuden, vaarallisen ja epädemokraattisen käytännön unioniin, jolla voidaan polkea pienten jäsenmaiden tavoitteita", Petri Honkonen sanoo.

Keskustan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Petri Honkosen mukaan Euroopan komissio vie unionia vaaralliseen suuntaan ajamalla kestävän rahoituksen luokittelua eli taksonomia-aloitetta eteenpäin niin sanotulla delegoidulla säädöksellä.

"Taksonomia-asetuksella luodaan luokitusjärjestelmä ympäristön kannalta kestävinä sijoituskohteina pidettäville taloudellisille toiminnoille. Se on etenkin metsätalouden osalta Suomen etujen vastainen ja hallitus päätti keskustan vaatimuksesta asettua Ruotsin kanssa vastustamaan kyseistä asetusta", Honkonen sanoo.

"Delegoitu säädös on tarkoitettu teknisten asioiden hoitamiseen. Nyt komissio vie poliittisesti isoa asiaa eteenpäin epädemokraattisella keinolla ja haavoittaa kahden jäsenmaan taloutta peruuttamattomasti."

Delegoitu säädös tulee komission päätöksellä voimaan sellaisenaan. Jäsenmaalla ministerineuvostossa tai EU:n parlamentilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa sen sisältöön, sillä säädös voidaan vain hyväksyä tai hylätä.

Honkosen mukaan Suomen hallituksen on nostettava kissa pöydälle ja selvitettävä mahdollisuudet toimia ja viedä asia EU-tuomioistuimeen.

"Delegoidun säädöksen käyttäminen luo uuden, vaarallisen ja epädemokraattisen käytännön unioniin, jolla voidaan polkea pienten jäsenmaiden tavoitteita. Suomen on kansallisten etujen turvaamiseksi estettävä tällainen kehitys. Tällainen toimintaa heikentää päätöksentekokykyä EU-asioissa", Honkonen sanoo.

Lue lisää

EU-komissaari Timmermans käsittää Suomen kriittisen metsälinjan: Kyse on myös kulttuurista, historiasta ja yksityisistä metsänomistajista

EU-taksonomian metsäsääntelyyn odotettavissa vastustusta – metsien lisäksi soraääniä voivat tuottaa myös ydinvoima ja maakaasu

Melkoista sosialisointia

Olli Rehn: Suomi on realistisen vihreyden edelläkävijä ja kiertotalouden huippumaa