Politiikka

Suomalaiset, virolaiset ja yksi ruotsalaismeppi kirjelmöivät komissiolle meriliikenteen päästökaupasta: "Loisi nykyisellään epäreilun syrjäisyysveron"

Meriliikennettä ollaan sisällyttämässä EU:n päästökauppaan. Ainakin Suomen ja Viron edustajat toivovat, että jäinen Itämeri huomioitaisiin suunnittelussa.
Kari Salonen
Kirjeen mukaan Itämeri jäätyy talvisin keskimäärin 40 prosentin alalta. Kuvituskuva.

Ryhmä pohjoisten EU-maiden europarlamentaarikkoja kirjelmöi Euroopan komissiolle Itämeren jääolosuhteiden huomioimiseksi meriliikenteen päästökaupassa.

Kirjeessä huomautetaan, että Itämeren jäätymisen vuoksi alueella liikennöivistä laivoista on tehtävä vankempia, ja ne on varustettava kokoonsa nähden suurella moottorilla.

Tämä taas suoraan lisää laivojen kulutusta, komission arvion mukaan keskimäärin jopa 22 prosenttia vertailualuksia enemmän. Jäisellä merellä polttoaineenkulutus on jopa 40 prosenttia korkeampaa. Kulutuksen kasvaessa myös päästöt ovat korkeammat.

Mepit vetoavatkin kirjeessään siihen, että mikäli pohjoisten jäsenmaiden eli käytännössä pohjoisen Itämeren meriliikenteestä riippuvaisten maiden sääolosuhteita ei oteta huomioon, kärsivät ne epäreilusti nousevista meriliikenteen kustannuksista verrattuna muihin maihin.

Kirjeessä käytetään esimerkkinä Suomea, jossa 90 prosenttia viennistä ja 80 prosenttia tuonnista kulkee meriteitse.

Kirjelmässä kiitellään komissiota muuten fit to 55 -ilmasto-ohjelman toteuttamisesta. Myös meriliikenteen päästökauppaa pidetään lähtökohtaisesti hyvänä, kunhan jäisten merien takana olevine jäsenmaiden tilanne huomioidaan.

Nykyinen esitys loisi kirjeen mukaan näille maille käytännössä "syrjäisyysveron", joka haittaisi niiden toimintaa Euroopan sisämarkkinoilla.

Jäätä kestävien alusten käyttökustannukset ovat nyt noin 10 prosenttia EU-keskiarvoa korkeampia, ja päästökaupan lisäys näihin kuluihin nykyisellä ehdotuksella olisi noin 11–13 prosenttia.

Kirjeen on allekirjoittanut kymmenen yhteensä neljästätoista suomalaismepistä, kuusi viron seitsemästä mepistä, sekä Ruostsin sosiaalidemokraatteja edustava Erik Bergkvist.

Lue lisää

Lukijalta: On ongelma, että päästökaupan rahat eivät mene hiilinielujen omistajille – rahavirta pitää saada Suomeen ja metsänomistajille

Takkarahasta sosiaali- ja ilmastorahastoon

Eläinpalkkioihin saatava ratkaisu heti

EU:n komission vuodenvaihteelle odotettu ratkaisu eläinpalkkioista viipyy edelleen – Leppä: "aikatauluja tärkeämpää on nyt saada asia järjestykseen"