Politiikka

Suomesta liittovaltio? Evan ehdotus saa kannatusta keskustan kansanedustajilta

Osavaltiot olisivat Uusimaa, Aura, Häme, Uusi Karjala, Kaleva, Untamola, Pohjanmaa, Pohjola, Lappi ja Ahvenanmaa.
Kari Salonen
Evan visiossa Suomen kymmenen osavaltiota huolehtisi sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi joukkoliikenteestä, omasta infrastruktuuristaan, aluekehityksestä ja toisen asteen koulutuksesta.

Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva) ehdottaa, että Suomesta pitäisi tehdä Sveitsin oppeihin nojautuen kymmenen osavaltion liittovaltio.

Maakunnilla on oltava Evan mukaan riittävästi valtaa, tehtäviä ja välineitä oman toiminnan rahoittamiseen, jotta alueuudistuksen kaltaisesta vallan hajauttamisesta ja uudesta hallinnon tasosta on hyötyä.

Asiasta kirjoittavat Suomen Yhdysvallat -raportin laatineet Evan vieraileva tutkija Natanael Rother, tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ja toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Evan visiossa Suomen osavaltiot olisivat Uusimaa, Aura, Häme, Uusi Karjala, Kaleva, Untamola, Pohjanmaa, Pohjola, Lappi ja Ahvenanmaa. Ne huolehtisivat sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi joukkoliikenteestä, omasta infrastruktuuristaan, aluekehityksestä ja toisen asteen koulutuksesta.

Osavaltiota on vähemmän kuin tällä hetkellä maakuntia. Näin jokaisella osavaltiolla olisi riittävän vahva talous ja väestö menestyäkseen.

”Tärkeintä osavaltiossa on sen asukkaiden itsehallinto, joka mahdollistaa osavaltiolle paikallisiin olosuhteisiin parhaiten sopivien ratkaisujen tekemisen. Osavaltioita on oltava myös riittävän monta, jotta niiden välille voi syntyä kilpailua yrityksistä ja asukkaista. Osavaltiot voivat kilpailla esimerkiksi verotuksella ja palveluiden laadussa. Kilpailu kannustaa jokaista osavaltiota etsimään omia vahvuuksiaan, korjaamaan heikkouksiaan ja oppimaan muilta”, sanoo Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Petri Honkonen pitää ehdotusta tervetulleena ravisteluna aluepoliittiseen keskusteluun.

"Hätkähdyttävää on, että esitys tulee oikealta, jossa on pitkään vannottu keskittämispolitiikan nimiin. Evakin nyt tunnustaa, että Helsinki-keskeiselle politiikalle on vaihtoehto."

Vaikka osa- ja liittovaltion käsitteet ovat Honkosen mielestä liian amerikkalaisia, on tavoite päätösvallan antamisesta alueiden ihmisille oikea.

"Alueilla tiedetään parhaiten, miten asiat kannattaa järjestää sen sijaan, että ne sanellaan Helsingin kabineteista yhdellä muotilla koko maahan. Tarvitsemme siksi myös lainsäädäntöön lisää joustavuutta."

Myös keskustan Mikko Kärnä on mielissään esityksestä.

"Kannatan pitkällä aikavälillä Suomen muuttamista liittovaltioksi, jossa itsehallinnollisille maakunnille siirretään mahdollisimman paljon tehtäviä ja päätösvaltaa."

EVA
Evan ehdotuksessa Suomi koostuisi kymmenestä osavaltiosta.
Lue lisää

Luottamus rauhoittaa

Maakunnissa tarvitaan rohkeutta ja näkemystä

Aluevaalit ovat palvelujen kannalta tärkeimmät vaalit

Äänet keskitettävä oman kylän ehdokkaalle