Tukien leikkaus ei romauta maataloustuotantoa, mutta vie viljelijän tuloja - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Tukien leikkaus ei romauta maataloustuotantoa, mutta vie viljelijän tuloja

Tuotantoon sidottu tuki tärkeä Suomelle. Tilojen rakennekehitys kulkee hyvään suuntaan.
Jukka Pasonen

Jos EU:n rahoittamia maatalouden tukia leikataan viidenneksellä, vähenee tuotanto eri aloilla muutaman prosentin.

Sen sijaan maataloustuloon tukien leikkuulla olisi dramaattisemmat vaikutukset. Ne kutistuisivat lähes yhtä paljon kuin tukien leikkaus, selviää Luonnonvarakeskus Luken tutkimusprofessori Heikki Lehtosen tutkimuksesta.

Tukileikkausten vaikutuksia on syytä pohtia, sillä Brysselissä valmistellaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan capin seuraavaa kautta vuosille 2021–2027.

Pahimman arvion mukaan EU:n maatalousbudjetti voi siinä hötäkässä laskea neljänneksen (MT 21.6.).

20 prosentin leikkaus EU:n rahoittamiin tukiin pienentää Suomen tukipottia 140 miljoonalla eurolla, eli 8,8 prosentilla.

Hieman erilainen vaikutus on, jos Suomen kansallisesti maksamia tukia leikattaisiin viidenneksellä.

Pohjoisen C-alueen maito­tilojen tuotanto vähenisi 11 prosenttia, koska maidon pohjoisen tuotantotuki lakkaisi. Koko maan naudanlihan tuotanto laskisi kahdeksan prosenttia.

C-alue kärsisi myös etelää suuremman tulojen tappion.

Tukipotti pienenisi 66 miljoonaa euroa, 3,9 prosenttia. Luonnonhaittakorvauksen kansallinen osuus jäisi tässä mallissa ennalleen.

Cap-uudistuksen yhteydessä keskustellaan myös tukien perusteista.

Nykyinen tukimalli ei esimerkiksi auta hintojen rajuun vaihteluun.

”Suoria tukia perusteltiin, että ne toimivat turvaverkkona jos hinnat tulevat alas. Mutta eivät ne auttaneet”, PTT:n tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori sanoo.

Maatalouskomissaari Phil Hogan perää lisää työkaluja markkinariskien hallitsemiseen.

Myös erilaisten luonto- ja ympäristöarvojen merkityksen maataloustuen perusteena arvioidaan kasvavan.

Uudet linjaukset voivat olla vaihtoehto nykyisille suorille tai tuotantoon sidotuille tuille.

Tuotannon ja tukien yhteyden irrottaminen kokonaan toisistaan vähentäisi Suomessa tuotantoa, mutta lisäisi maataloustuloa kahdeksan prosenttia.

Varsinkin maitotiloille isku olisi kova, kun emolehmä­palkkiot lähtisivät.

Maidon tuotanto etelän A- ja B-tukialueilla romahtaisi 36 prosenttia. Naudanlihan tuotannosta katoaisi kymmenys koko maasta.

Lehtonen pitää tuotantoon sidottuja tukia tärkeinä, koska tuotantopanosten hintojen nousua ei ole saatu siirrettyä tuotteiden hintoihin.

Tuotannon tehostaminen auttaa tukieurojen vähentyessä. Se edellyttää, että tuotteiden hinta nousee vähintään tuotanto­panosten tahtiin.

Siinä kehitys Suomessa kulkee Lehtosen mukaan edelleen hyvään suuntaan.

”Mittakaavaetuja ei monessa muussa maassa ole enää saatavissa. Suomessa se on mahdollista erityisesti maidontuotannossa.”

Suomessa on vielä paljon maatiloja, jotka voivat investoida robottinavettaan ja laajentaa yhden robotin navetasta kahden robotin tilaksi.

”Tätä kehitystä ei olisi varaa katkaista. Hirveä taakka on vedetty ainakin mäen puoli­väliin”, Lehtonen kuvaa tilojen kasvua.

Investoinneissa täytyy kuitenkin säilyä riski. Se jalostaa investoinneista kestävimpiä ja huonot jäävät tekemättä.

”Emme ole tukien alenemiselta suojassa, vaikka tuottavuus on parantunut”, Lehtonen kiteyttää tilanteen.

Lue lisää

Hiiliviisaaseen viljelyyn tarvitaan kannusteita: "Nyt ongelmana on ohjauskeinoruljanssi"

"On silläkin hinta, jos näitä toimia ei tehdä" – ilmastokartan miljardihinta on suhteessa halpaa hiilisäästöä

Ilmastokartta ottaa aloitteen tuottajille

Maatalousvaliokunnan kansanedustajat pohtivat MTK:n ilmastokartan toteutusta – Elomaa: "Periaatteellisesti tällaiseen täytyy suhtautua positiivisesti, mutta mistä rahat?"