Politiikka

Tiilikainen: Metsien hiilinielulaskenta Suomelle myönteiseen suuntaan

Politiikka 12.12.2017

Metsien hiilinielujen laskentasääntöjä viimeistellään torstaina isojen EU-instituutioiden kesken.


Jaana Kankaanpää
Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) oli tiistaina varovaisen positiivinen ja kertoi puheenjohtajamaa Viron neuvottelumandaatin liikkuneen Suomen kannalta myönteiseen suuntaan.

Taustalähteistä arvioidaan STT:lle, että sopu saattaa hyvinkin syntyä ja olla Suomen toiveiden mukainen.

EU-maat ovat sopimassa laskentasäännöistä, joilla varmistetaan, että metsien hiilinielut pysyvät vähintään ennallaan. Jos metsää hakataan liikaa, pitäisi valtion vähentää päästöjä vastaavasti muualta.

Voimakkaasti hakkuita lisäävä Suomi on vastustanut sitä, että metsien käytön tulevaa intensiteettiä verrataan menneeseen ajanjaksoon.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) oli tiistaina varovaisen positiivinen ja kertoi puheenjohtajamaa Viron neuvottelumandaatin liikkuneen Suomen kannalta myönteiseen suuntaan.

"Meille tärkeää olisi, että ratkaisu katsoo menneisyyden sijaan tulevaisuuteen", Tiilikainen kertasi STT:lle, mutta ei kertonut yksityiskohdista tarkemmin.

Kaksi taustalähdettä kertoi STT:lle tiistaina, että EU-maat olisivat antaneet Virolle mandaatin neuvotella mallista, joka perustuu edelleen historialliseen vertailuun. Neuvoston kannassa ei kuitenkaan viitattaisi metsien käytön intensiteettiin eli vertailtava asia ei olisi metsien käyttö sinänsä. Jäsenmaille olisi näin jäämässä enemmän pelivaraa, eikä tuleva metsien käyttö olisi suoraan sidottu menneeseen.

"Historia on elettyä elämää ja jonkinlaisena pohjana. EU:n kokonaistavoite on, että hiilinielu pystytään pitämään yhtä isona tai vaikka kasvavana tulevaisuudessa", Tiilikainen totesi.

Maankäyttö on osa EU:n ilmastotavoitteita. EU-maat ovat sopineet, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vähintään 40 prosentilla vuodesta 1990 vuoteen 2030.

Maankäytön laskentasääntöjä (lulucf) ratkotaan torstaina kolmen ison EU-instituution eli komission, parlamentin ja neuvoston yhteisissä neuvotteluissa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit