Politiikka

Tässä ovat MTK:n toiveet ensi vuodelle: "Suomalainen maaseutu odottaa ihan reippaita uudistuksia"

Politiikka 27.12.2017

Ensi vuosi tuo mukanaan selkeämpää ja ymmärrettävämpää maatalouspolitiikkaa.


Kimmo Haimi
Vaikka maatalouspolitiikalle onkin asetettu puheenjohtajan mielestä paljon hyviä tavoitteita, on ilmassa myös riskejä.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toivoo, että pian alkavana vuonna myös maatalousyrittäjät saataisiin mukaan Suomen talouskasvuun. Maatalouden kannattavuus on ollut heikko jo monen vuoden ajan, mutta nyt vihdoin myös maatalousyrittäjien olisi Marttilan mukaan syytä päästä mukaan.

Toisaalta ensi vuonna Marttila odottaa metsäsektorilta uusia investointipäätöksiä. Näin kotimaiselle puulle saadaan kysyntää ja puumarkkinoille liikettä.

Laajemmassa kuvassa tuleva vuosi on Marttilan mukaan ratkaisujen vuosi. Ensi vuotta voidaan nimittää ratkaisujen vuodeksi, sillä tulossa on niin maatalouden rahoituspäätöksiä kuin yleisempiä maataloustukipäätöksiä.

"Suomalainen maaseutu odottaa ihan reippaita uudistuksia", Marttila sanoo.

Kun asioita katsoo positiivisuuden kautta, ensi vuosi on tekemässä maatalouspolitiikasta Marttilan mukaan selkeämpää ja ymmärrettävämpää. Lisäksi päätös- ja toimeenpanovaltaa ollaan siirtämässä nykyistä enemmän paikalliselle tasolle.

Vaikka maatalouspolitiikalle onkin asetettu puheenjohtajan mielestä paljon hyviä tavoitteita, on ilmassa myös riskejä. Suurimmat riskin liittyvät hänen mukaansa siihen, onko maatalouspolitiikkaan käytettävissä riittävästi varoja. Riittävillä varoilla Marttila viittaa EU:n seuraavan budjettikehykseen, josta pitäisi löytää riittävästi rahoja tavoitteiden toteuttamiseen.

"Jos seuraavasta budjettikehyksestä ei löydy riittävästi rahaa, silloin ei voi kovin kunnianhimoista politiikkaa toteuttaa", hän huomauttaa.

Ensi vuodelta Marttila odottaa myös sitä, että ruokamarkkinoiden tilanne paranisi. Hän toivoo, että niin sanottu polkumyynnin aika tulisi päätökseen.

"Että siirryttäisiin aikaa, jolloin suomalaisella ruualla olisi ruuan arvon ja arvostuksen mukainen hinta", Marttila esittää toiveen ensi vuodelle.

Aiheeseen liittyvät artikkelit