Politiikka

Kolme presidenttiehdokkaista lopettaisi turkistarhauksen, Niinistö vaikenee kannastaan: "Kuluttajat päättävät"

Politiikka 14.01.2018

Puolet ehdokkaista vastasi edistävänsä eläinten hyvinvointia välttämällä lihansyöntiä tai syömällä paljon kasvisruokaa.


Jaana Kankaanpää
Presidenttiehdokkaiden turkistarhausta koskevat näkemykset ovat hyvin jakautuneita. Vasemmalla ja vihreissä kannatetaan tuotannon lopettamista siirtymäajan jälkeen, muut jatkaisivat ja Sauli Niinistö ei ota kantaa.

Presidenttiehdokkaista Pekka Haavisto (vihr.), Tuula Haatainen (sd.) ja Merja Kyllönen (vas.) ovat sitä mieltä, että turkistarhaus pitäisi lopettaa Suomessa siirtymäajan jälkeen. Ehdokkaat vastasivat eläinpoliittisiin kysymyksiin Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Animalian kyselyssä.

Nykyinen presidentti Sauli Niinistö ei vastaa tarhauksen lakkauttamista koskevaan kysymykseen suoraan. Hänen mielestään eurooppalaisten maiden tarhauskieltojen syihin olisi hyvä "perehtyä tarkoin".

"Viime kädessä turkistarhauksen kohtalosta päättävätkin nimenomaan kuluttajat, koska vain kysyntä luo tarjontaa", Niinistö muotoilee.

Muut ehdokkaat, Matti Vanhanen (kesk.), valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen, Laura Huhtasaari (ps.) ja Nils Torvalds (r.) eivät kieltäisi tarhausta.

Turkistarhaus on erityisen voimakas elinkeino ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Torvalds tarkentaa vastauksessaan, että hän hyväksyisi päätöksen, jos eduskunta sellaisen tekisi, mutta ei itse ajaisi tarhauskieltoa. Vanhasen mielestä elinkeinoa tulisi kehittää kieltämisen sijaan.

Ehdokkailta kysyttiin myös muita asioita, muun muassa liittyen lausuntokierroksella olevaan eläinsuojelulakiin ja omaan toimintaan eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Perusteellisimmat vastaukset tulivat Pekka Haavistolta. Hänen mielestään suurimmat eläinsuojelulliset ongelmat liittyvät tuotantoeläinten pitoon.

"Tuotantoeläinten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamiseksi eläimille tarvitaan riittävästi vapaata liikkumatilaa sisällä ja ulkona ja laumaeläimillä laumassa. Kaikilla tuotantoeläimillä tulee olla oikeus ympärivuotiseen ulkoiluun ja jatkuvaan juomaveden saantiin sekä riittävään ravintoon. Tämän lisäksi esimerkiksi parsinavetat ja porsitushäkit olisi kiellettävä."

Haaviston mielestä uudessa eläinsuojelulainsäädännössä pitää tunnustaa eläinten itseisarvo.

Myös Laura Huhtasaari piti yhtenä suurimmista ongelmista tuotantoeläinten ulkoiluasioita. Lisäksi hän mainitsi lemmikkien tehtailun, liian pienet rangaistukset eläinten kaltoin kohtelusta ja jättiläisketut turkistarhoilla.

Merja Kyllösen mielestä eläimillä ei ole nykymuotoisessa tuotannossa riittävästi edellytyksiä toteuttaa luonnollista käyttäytymistään. Hänen mielestään tehotuotannosta pitää luopua. Pienteurastamojen ja liikkuvien teurastamojen toiminta pitäisi hänen mukaansa mahdollistaa niin, ettei pitkille teuraseläinten kuljetusmatkoille ole tarvetta.

"Teuraskuljetukset ovat usein pitkiä ja tuottavat eläimille turhaa stressiä ja kärsimystä. Myös luomutuotannon kriteerejä tulisi kiristää ja erityisesti eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä tulisi olla enemmän. Esimerkiksi ulkoilumahdollisuuden tulee koskea kaikkia eläimiä, myös luomutuotannossa."

Matti Vanhanen toteaa vastauksessaan eläinsuojelulakiin ja parsinavetoihin liittyen, että maatalouden nopean rakennemuutoksen myötä parsinavetat muuttuvat joka tapauksessa lähivuosina pihatoiksi.

"Käytännössä kaikki uudet rakennettavat navetat ovat pihattoja. Olemassa olevien parsinavetoiden nopea kieltäminen tietäisi suuria vaikeuksia suomalaisille perheviljelmille, jotka ovat muutenkin suurissa kannattavuusongelmissa."

Kaikilta ehdokkailta kysyttiin myös, miten he omilla kulutustottumuksillaan edistävät eläinten hyvinvointia. Tähän puolet (Haavisto, Kyllönen, Huhtasaari ja Haatainen) antaa vastaukseksi kasvisten suosimisen ruokavaliossa. Haavisto kertoo olleensa lapsesta asti kasvissyöjä, muut kolme vastaavat syövänsä runsaasti kasviksia tai harvemmin lihaa.

Lähes kaikki vastaajat kertovat kiinnittävänsä huomiota lihan kotimaisuuteen tai lähituotantoon. Huhtasaari ilmoittaa lahjoittavansa myös rahaa eläinsuojeluun.

Kaikkien presidenttiehdokkaiden eläintenpitoa koskevat vastaukset löytyvät osoitteesta elainpolitiikka.fi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit